Domes ziņas

26.11.2019

Pasniegtas pateicības Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” īstenotājiem

1 1/
  • 1

Kārtējo gadu Dagdas novadā norisinājās pašvaldības projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2019”, kas deva iespēju novada iedzīvotājiem īstenot savas idejas apkārtējās vides labiekārtošanā un ikdienas dzīves uzlabošanā. Dagdas novada pašvaldībai ir liels prieks un gandarījums, ka iedzīvotāji pašu spēkiem realizēja 9 projektus ar pašvaldības kopējo līdzfinansējumu 44381,44 EUR apmērā.

2019.gada 17.novembrī Latvijas valsts svētkiem veltītājā pasākumā, Dagdas novada pašvaldības vārdā tika pasniegtas pateicības iedzīvotāju grupām par veiksmīgu projekta realizēšanu. Trīs labākajiem projektiem, kurus izvirzīja pašvaldības konkursa vērtēšanas komisija,  tika pasniegtas arī naudas balvas.

 Labākie realizētie projekti 2019.gadā:

  1. Vokālas grupas "Solversija" projekts "Darīt, lai radīt! Palikt, lai būt”,  projekta vadītāja Inese Kuzņecova – tika pasniegta pateicība un naudas balva 100 EUR vērtībā.
  2. Iedzīvotāju grupas “Ciema OZOLIŅI iedzīvotāji” projekts "SAPŅU ROTAĻPLACIS", projekta vadītāja Rita Žurova - tika pasniegta pateicība un naudas balva 50 EUR vērtībā.
  3. Iedzīvotāju grupas "Ezermalas" projekts "Laivas piestātne un makšķerēšanas laipa pie Dagdas ezera", projekta vadītājs Stanislavs Malkevičs - tika pasniegta pateicība un naudas balva 50 EUR vērtībā.

Pasniegtas pateicības par veiksmīgu projekta realizēšanu:

  1. Dagdas katoļu draudzei par projekta "Baznīcas telpas infrastruktūras uzlabošana" realizēšanu, projekta vadītāja Aija Šēfere.
  2. Iedzīvotāju grupai “Alejas ielas 5 iedzīvotāji” par projekta "Alejas ielas 5 pagalma labiekārtošana" realizēšanu, projekta vadītājs Andris Ostapko.
  3. Iedzīvotāju grupai “Galšūnas ezeru paaudze” par projekta  "Vēsturiska dabas taka" realizēšanu, projekta vadītājs Vilmārs Jakovļevs.
  4. Iedzīvotāju grupai “Daudzdzīvokļu mājas Alejas iela 35 iedzīvotāji” par projekta "Daudzdzīvokļu mājas Alejas ielā 35, Dagda kāpņu telpu un pagraba ieejas durvju nomaiņa" realizēšanu, projekta vadītāja Larisa Kiričenko.
  5. Deju grupai "Ezeriņi"  par projekta "Deju ritmos jauni mēs" realizēšanu, projekta vadītāja Lidija Kartenko.
  6. Asūnes katoļu draudzei par projekta "Krucifiksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Asūnes baznīcas dārzā" realizēšanu, projekta vadītājs Jāzeps Rutka.

Liels paldies visiem par jūsu aktivitāti un ieguldīto brīvprātīgo darbu. Paldies par jūsu devumu novadam un līdzcilvēkiem. Lai izdodas arī nākošajā gadā!

 

Informāciju sagatavoja:

Dagdas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu koordinatore Tatjana Munda

 

   

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS