Novada ziņas, Domes ziņas, Ziņas

17.08.2018

Par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu 13. Saeimas vēlēšanām

1 1/
  • 1

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana”.

Dagdas novada vēlēšanu komisija izsludina kandidātu pieteikšanu vēlēšanu iecirkņu komisijām septiņu locekļu sastāvā – Dagdas pilsētā, Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes pagastos

 

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem;

3) Dagdas novada vēlēšanu komisijas loceklim.


Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4) kurš nav Saeimas, Eiropas Parlamenta, attiecīgās pilsētas domes, novada domes deputāts.


Lai pieteiktu vēlēšanu iecirkņu komisijas kandidātu, novada vēlēšanu komisijai jāiesniedz:

 

Attiecīga  parauga pieteikums

 

Pieteikumus iesniegt no 2018.gada 7.augusta līdz 2018.gada 27.augustam (ieskaitot)

 

Pieteikuma veidlapas var saņemt: Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres: Alejas ielā 4, Dagdā, II stāvā, pagastu pārvaldēs, vai www.cvk.lv mājas lapā.

Tālrunis uzziņām: 65681434, m. 28729676, 26160314.

 

 Dagdas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Lūcija Kolesnikova


<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS