Domes ziņas

19.12.2019

Pabeigti būvdarbi uz autoceļa Porečje – Malcāni – Krasnopole

12 1/
  • 1
  • 2

Uzņēmējdarbības veicināšanai, uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšanai un apdzīvotības saglabāšanai, Dagdas novada pašvaldība realizēja projektu “Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”.

Ceļu pārbūve notika Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstītā projekta Nr.17-03-A00702-000100 “Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

      Projekta ietvaros 2018.gadā tika pārbūvēts lauku autoceļš  “Aleksandrova – Skudriķi”  un 2019.gadā lauku autoceļš “Porečje – Malcāni - Krasnopole”.

      2019.gada 13.decembrī pārbūvēts autoceļš “Porečje – Malcāni - Krasnopole” 7,41 km garumā tika nodots ekspluatācijā. Pārbūvē iesaistītie uzņēmēji:

  • Būvdarbu veicējs: SIA “Krustpils”.
  • Būvuzraudzība: SIA “BaltLine Globe”.
  • Autoruzraudzība: IK “Metrs”.

Projekta kopējas izmaksas sastādīja  997034,17 EUR.

Publiskais finansējums 897330,76 EUR (90%) apmērā.

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 99703,41 EUR (10%) apmērā.

 

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu koordinatore

Tatjana Munda

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS