Domes ziņas, Kultūras ziņas

21.11.2017

LR proklamēšanas 99.gadadienas svinīgais pasākums Dagdā

12345678910 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

17. novembrī, Latvijas Valsts svētku priekšvakarā, Dagdas novada Tautas namā notika svinīgs pasākums. Pasākumā, kā jau ierasts, tika godināti cilvēki par savu darbu, sirdsmīlestību, godaprātu un centību novadā labā.

Šogad pirmo reizi tika izsludināts konkurss “Dagdas novada Gada cilvēks 2017” un “Gada kolektīvs 2017”.  Tika saņemti 27 pieteikumi, izvērtēšanas komisijas darbs bija sarežģīts, taču tika pieņemts lēmums, kuri no izvirzītajiem kandidātiem saņems Gada balvu.

 

Balva “Gada cilvēks 2017” tika pasniegta 7 cilvēkiem piecās nominācijās. Balva “Gada kolektīvs 2017” tika pasniegta 3 kolektīviem.

 

Gada cilvēks nominācijā “Pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte” ir LSK Krāslavas, Aglonas un Dagdas novadu komitejas Bērziņu nodaļas vadītāja Lilija Burova. Pateicības balvas saņēma Ilonas Korotkovas audžuģimene, Konstantinovas pagasta Tautas bibliotēkas vadītāja Ilona Augustova un Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas draudzes vecākā Veronika Vērdiņa.

 

Nominācijā “Ilggadēja un panākumiem bagāta profesionālā darbība (savā amatā, arodā, radošajā darbā utml.)” balva tika pasniegta diviem pretendentiem - Dagdas uzpildes stacijas operatorei Antoņinai Jasjukevičai un Dagdas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas, mājsaimniecības un tehniskās grafikas skolotājam Aigaram Vigulim. Pateicības balvas saņēma Ķepovas pagasta pārvaldes automobiļa/autobusa šoferis Pēteris Pontags, Dagdas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Astrīda Koļča, Dagdas novada pašvaldības šoferis Vilmārs Pokulis, SIA “Dagdas komunālā saimniecība” struktūrvienības vadītājs ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumos Viktors Trušelis, Šķaunes Tautas nama apkopēja Nadzežda Tabunova, Asūnes feldšeru-vecmāšu punkta vadītāja Vija Giptore un Dagdas novada pašvaldības zemes lietu speciālists Juris Priluckis.

 

Nominācijā “Ieguldījums izglītības, kultūras, sporta, labdarības, veselības un sociālo jautājumu jomā” par Gada cilvēku kļuva divi pretendenti. Tika godināts Z/S “Celiņi” īpašnieks Viktors Krūmiņš, un otrs balvas guvējs šajā nominācijā ir neatliekamās medicīnas ārsta palīgs Ivars Plivčs. Pateicības balvu saņēma Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” vecākā aprūpētāja Larisa Padoba, pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” skolotāja Iveta Plakoša un Dagdas bērnu bibliotēkas vadītāja Ilona Bronka.

 

Gada cilvēks nominācijā “Ieguldījums novada uzņēmējdarbības, tūrisma un infrastruktūras attīstībā” ir SIA “Staisons” valdes loceklis Stanislavs Maļkevičs.

 

Gada cilvēks nominācijā “Radoša, aktīva un patriotiska bērnu un jauniešu iesaistīšana novada attīstībai nozīmīgos pasākumos” ir Andzeļu pagasta sociālā darbiniece Lolita Beinaroviča.

 

Gada kolektīvs nominācijā “Pozitīva novada tēla veidošana” ir Dagdas novada Tautas nama vokālā grupa “Solversija”.

 

Gada kolektīvs nominācijā “Radoša, aktīva un patriotiska bērnu un jauniešu iesaistīšana novada attīstībai nozīmīgos pasākumos” ir jauniešu biedrība “Dagne”.


Balvu “Gada kolektīvs 2017” saņēma arī SIA “Dagdas aptieka” par ievērojamu ieguldījumu farmācijās nozarē un zāļu izgatavošanas pakalpojuma nodrošināšanu Dagdas novadā.

 

Pasākumā tika pasniegti arī Dagdas novada pašvaldības Pateicības raksti par veiksmīgu projektu “Sabiedrība ar dvēseli 2017” realizāciju. Kā labāko šī gada projektu vērtēšanas komisija atzīmēja iedzīvotāju grupas “Bricu kapu piederīgie” projektu “Kapličas atjaunošana Bricu kapos, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā” un apbalvoja to ar 50 EUR naudas balvu.

 

Valsts svētkus ar dziesmām un vijīgiem un raitiem deju soļiem iepriecināja Dagdas novada pašdarbnieki.

 

Pasākuma FOTOGALERIJA

 

Evita Krūmiņa

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS