Ziņas, Novada ziņas

22.04.2014

Lielā Talka Dagdas novadā

1 1/
  • 1

26. aprīlī vienlaicīgi visā Latvijā notiks Lielā Talka. Aicinām visus būt aktīviem, piedalīties un sakopt savu apkārtējo vidi!


Aicinām talkot:

 

Andrupenes pagastā - Andrupenes jauno kapu un kapličas teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana.

Andzeļu pagastā - Andzeļu pludmales labiekārtošana  un Andzeļu kapsētas sakopšanas darbi.

Asūnes pagastā - Asūnes ciema sakopšanas un labiekārtošanas darbi.

Bērziņu pagastā - Malcānu ezera atpūtas vietas un ezera krastu sakopšana

Dagdas pagastā - Jauniešu iniciatīvu centra ,,Parka rozes” apzaļumošanas darbi.

Ķepovas pagastā - Vides izglītības un kultūras centra „Ķepa” un „Lidoņu” mājas teritorijas kopšana.

Konstantinovas pagastā - Dendroloģiskā parka ,,Skudriķos” kopšana un labiekārtošana.

Ezernieku pagastā - Teritorijas  sakopšana un labiekārtošana Ezernieku centrā.

Svariņu pagastā - Reiniku ezera krastu un pudmales kopšana un labiekārtošana.

Šķaunes pagastā - Šķaunes brāļu kapu un vecās kapsētas kopšana Šķaunes ciemā.

Dagdas pilsētā - Dagdas pilsētas parka teritorijas sakopšana un jaunu kociņu stādīšana.

 

Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.

 

Pēdējos gadus Lielās Talkas akcents ir Vides izglītība, kā arī pasākumu kuplina Pagalmu labiekārtošanas kustība. Katru gadu Lielā Talka izvirza noteiktu vadmotīvu, lai aicinātu sabiedrību pievērst uzmanību tam, cik ļoti ir saistīta mūsu ikdienas rīcība ar vidi un tās veselību. 2011.gada vadmotīvs bija - "Nāc talkā Latvijai!". 2012.gadā - "Skaties dziļāk - nemēslo!". 2013.gadā - "Tīra Latvija sākas tavā galvā". 2014.gadā - "Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā".


Projekta mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

 

Lielās Talkas koordinatori Dagdas novadā: Pēteris Tukišs (tel. 29213969), Guna Malinovska (tel. 26621945).

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS