Ziņas, Domes ziņas

07.11.2019

Konkursa “Gada cilvēks” un “Gada kolektīvs” laureāti

1 1/
  • 1

Līdz 31. oktobrim Dagdas novada pašvaldība pieņēma iedzīvotāju pieteikumus nominācijām “Gada cilvēks” un “Gada kolektīvs”.

Šogad tika iesniegts neliels pieteikumu skaits – 24 pieteikumi.

Komisija, kuras sastāvā darbojās Aivars Trūlis – domes priekšsēdētājs, Pēteris Tukišs – domes deputāts, Sanita Karpoviča – sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja, Marija Micķeviča – izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja un Sandra Drozdova – LSK Krāslavas, Aglonas un Dagdas novadu komitejas Dagdas nodaļas vadītāja, cītīgi vērtēja katru pieteikumu.

Laureāti apbalvojumam “Gada cilvēks” un “Gada kolektīvs” par nozīmīgu ieguldījumu novada labā šajā kalendārajā gadā:

Pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte:

Helēna Vaivode

Pozitīva novada tēla veidošana:

Ilona Mūrniece

Ilggadēja un panākumiem bagāta profesionālā darbība (savā amatā, arodā, radošajā darbā utml.):

Innara Gorūza

Ieguldījums izglītības, kultūras, sporta, labdarības, veselības un sociālo jautājumu jomā:

Viktorija Spila

Dagdas pilsētas PII “Saulīte”

Ieguldījums novada uzņēmējdarbības, tūrisma un infrastruktūras attīstībā:

Jurģis Dudko

Radoša, aktīva un patriotiska bērnu un jauniešu iesaistīšana novada attīstībai nozīmīgos pasākumos:

Aivars Bačkurs

Garīgo vērtību atdzimšana un stiprināšana:

Varvara Dorofejeva

 

Visi laureāti tiks sveikti Valsts svētku pasākumā 2019. gada 17. novembrī plkst. 15:00 Dagdas novada Kultūras centrā. 

 

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS