Domes ziņas, Novada ziņas, Ziņas

02.03.2018

Jauns pakalpojums bērniem ar īpašām vajadzībām

1 1/
  • 1

Paplašinot pakalpojumu klāstu ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot), Aleksandrovas internātpamatskola aicina vecākus pieteikties jaunam pakalpojumam “Atelpas brīdis”.

Saņemt pakalpojumu “Atelpas brīdis” var bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

 

Pakalpojums ietver – bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas, saturīgu brīva laika pavadīšanu.

 

Saņemt pakalpojumu var līdz 30 diennaktīm gadā. “Atelpas brīdi” var izmantot visu diennakti vai tikai dienas vai nakts laikā, atbilstoši vēlmēm un vajadzībām.

 

Pakalpojums tiek sniegts bez ģimenes ienākumu izvērtēšanas un ir pilnībā bez maksas.

 

Lai saņemtu nosūtījumu uz pakalpojumu, jāvēršas sociālajā dienestā atbilstoši deklarētai dzīvesvietai un jāuzraksta iesniegums. Klāt jāpievieno bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvības tiesību apliecinošu dokumenta kopiju, komisijas atzinuma kopiju par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ģimenes ārsta izrakstu par bērna veselības stāvokli un bērna invaliditātes apliecības kopiju.

 

Saņemot iesniegumu, Sociālā dienesta darbinieki 1 mēneša laikā pieņems lēmumu par “Atelpas brīža” pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

 

Sīkāku informāciju par “Atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas iespējam Dagdas novadā deklarētām personām var saņemt Dagdas novada Sociālajā dienestā, sazinoties ar sociālo darbinieku Jolantu Zvidriņu pa tālr. 656 53396; 278 82113 vai Sociālā dienesta vadītāju Elitu Trūli pa tālr. 656 81723; 265 44704. Citu jautājumu gadījumā var vērstiem pie Aleksandrovas internātpamatskolas direktores Anitas Malinovskas pa tālr. 656 21023.

 

Informāciju sagatavoja:

Evita Krūmiņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS