Ziņas, Domes ziņas, Novada ziņas

05.05.2016

Jaunākais "Dagdas Novada Ziņas" izdevums

1 1/
 • 1

Maija “Dagdas Novada Ziņas" numurā lasiet:

 • 17. aprīlī Dagdas novada Tautas namā pulcējās ap 200 pašdarbnieku no Dagdas, Krāslavas, Aglonas, Rēzeknes un Krustpils novadiem, kā arī duets no Preiļiem, lai izdziedātu savas skaistākās dziesmas un izstāstītu savus labākos stāstus XIII Galda dziesmu un “gvelžu” saietā “Auni kuojas, laksteigola!”
 • LEADER projekts – tava iespēja realizēt savas idejas un sasniegt mērķus
 • 21.aprīļa Domes sēdes lēmumi
 • “Radošās rokas biedrība “Nākotnei””
 • Teterevu fonda projekts Dagdas novada četros pagastos
 • Dagdas pensionāru biedrībai – 10
 • Kanalizācijas un asenizācijas pakalpojumi Dagdā
 • Pārmaiņas informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas“
 • Izglītības un kultūras ziņas

...un daudz ko citu!

 

Vēršam iedzīvotāju uzmanību uz to, ka no maija pašvaldības informatīvais izdevums "Dagdas Novada Ziņas" iznāk atsevišķi latviešu un atsevišķi krievu valodā. Izdevums latviešu valodā ir pieejams visos iepriekšējos izplatīšanas punktos, bet izdevums krievu valodā ir pieejams sekojošās vietās:

„Dagdas Novada Ziņas” (krievu valodā) izvietošanas punkti

Dagda, Dagdas pagasts

 • Dagdas novada pašvaldība (Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs);
 • Dagdas pagasta bibliotēka;
 • Dagdas novada tautas bibliotēka;
 • Aptieka 1;

Andrupenes pagasts

 • Andrupenes tautas bibliotēka;

Andzeļu pagasts

 • Andzeļu tautas bibliotēka;

Asūnes pagasts

 • Asūnes bibliotēka;

Bērziņu pagasts

 • Bērziņu pagasta tautas bibliotēka;

Ezernieku pagasts

 • Ezernieku bibliotēka;

Konstantinovas pagasts

 • Konstantinovas pagasta bibliotēka;

Ķepovas pagasts

 • Ķepovas pagasta bibliotēka;

 

Svariņu pagasts

 • Svariņu pagasta bibliotēka;

Šķaunes pagasts

 • Šķaunes pagasta tautas bibliotēka;

 

Izdevums krievu valodā būs pieejams tikai pēc iedzīvotāju pieprasījuma!


<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS