Domes ziņas

06.11.2017

Izvērtēti “Gada cilvēks” un “Gada kolektīvs” pieteikumi

1 1/
  • 1

Līdz oktobra beigām varēja pieteikt cilvēkus, kuri, darot savu ikdienas darbu, paspēj vēl nedaudz vairāk - padarīt, pasmaidīt, pasniegt palīdzīgu roku nelaimē nokļuvušajam, motivēt citus uz sasniegumiem, un neprasa par to nekādu atlīdzību.

Šogad tika saņemti 27 pieteikumi pašvaldības apbalvojumam “Gada cilvēks” un “Gada kolektīvs”. Par dažiem cilvēkiem tika saņemti pat vairāki pieteikumi.

 

3. novembrī uz pieteikumu izvērtēšanu pulcējās konkursa komisija. Vērtēšanas darbs nebija viegls, jo visi pieteiktie cilvēki un kolektīvi ir pelnījuši apbalvojumu. Vispirms tika izvērtēta pieteikumu atbilstība konkursa nolikumam. 2 pieteikumi netika vērtēti, jo izvirzītie kandidāti iepriekšējos 3 gados jau ir saņēmuši pašvaldības apbalvojumu.

 

Visi uz apbalvošanu izvirzītie kandidāti tiks sveikti Valsts svētku pasākumā 2017.gada 17.novembrī Dagdas Tautas namā, kad arī tiks paziņoti titula “Gada cilvēks” un “Gada kolektīvs” ieguvēji.

 

Izvirzītie kandidāti apbalvojumam “Gada cilvēks” un “Gada kolektīvs” par nozīmīgu ieguldījumu novadā labā šajā kalendārajā gadā:

Pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte:

Ilonas Korotkovas audžuģimene

Lilija Burova

Ilona Augustova

Veronika Vērdiņa

 

Pozitīva novada tēla veidošana:

Dagdas novada Tautas nama vokālā grupa “Solversija”

 

Ilggadēja un panākumiem bagāta profesionālā darbība (savā amatā, arodā, radošajā darbā utml.):

Pēteris Pontags

Astrīda Koļča

Vilmārs Pokulis

Antoņina Jasjukeviča

Viktors Trušelis

Nadežda Tabunova

Aigars Vigulis

Vija Giptore

Juris Priluckis

 

Ieguldījums izglītības, kultūras, sporta, labdarības, veselības un sociālo jautājumu jomā:

Viktors Krūmiņš

Larisa Padoba

Iveta Plakoša

Ivars Plivčs

Ilona Bronka

 

Ieguldījums novada uzņēmējdarbības, tūrisma un infrastruktūras attīstībā:

Stanislavs Maļkevičs

 

Radoša, aktīva un patriotiska bērnu un jauniešu iesaistīšana novada attīstībai nozīmīgos pasākumos

Lolita Beinaroviča

Jaunieši biedrība "Dagne"


Citi īpašie nopelni

SIA “Dagdas aptieka” kolektīvs

 

Aicinām visus uz Valsts svētku pasākumiem! Visi pasākumi pieejami ŠEIT>>>

 

Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS