Domes notikumi

21.09.2017

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

1 1/
  • 1

2017.gada 21.septembrī plkst. 13:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

Komitejas locekļi: I.Plesņa, O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, A.Viškurs, P.Tukišs, V.Krūmiņš


Sēdes darba kārtība:

1. Par Dagdas novada iedzīvotāju godināšanu 18.novembra svētkos. /Ziņo I.Plesņa/
2. Par sociālās palīdzības sniegšanu. /Ziņo E.Trūle/Komitejas priekšsēdētāja
I.Plesņa

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS