Domes notikumi, Notikumi

14.03.2019

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

1 1/
  • 1

2018.gada 14.martā plkst. 14:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

Komitejas locekļi: O.Golube, I.Gžibovska, I.Plesņa, V.Nipere, A.Viškurs, P.Tukišs, V.Krūmiņš


Sēdes darba kārtība :


    1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”. /Ziņo J.Zvidriņa/
    2. Par biedrību pieprasījumiem finansējuma piešķiršanai. /Ziņo I.Tukiša/
    3. Par izmaiņām komisiju sastāvā. /Ziņo A.Trūlis/
    4. Par LPS aicinājumu. /Ziņo A.Trūlis/
    5. Par pašvaldības izglītības iestāžu attīstības stratēģiju. /Ziņo A.Trūlis/


Komitejas priekšsēdētāja
O.Golube

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS