Domes notikumi, Notikumi

21.11.2019

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

1 1/
  • 1

2019.gada 21.oktobrī plkst. 13:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

Komitejas locekļi: O.Golube, I.Gžibovska, I.Plesņa, V.Nipere, A.Viškurs, P.Tukišs, V.Krūmiņš


Sēdes darba kārtība :

 


1. Par Asūnes sākumskolas likvidāciju. /Ziņo M.Micķeviča, Z.Gražule, Ž.Aišpure/
2. Par Andrupenes pamatskolas akreditācijas termiņa atlikšanu. /Ziņo A.Babris, M.Micķeviča/
3. Par grozījumiem nolikumā “Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu”. /Ziņo M.Micķeviča/
4. Par braucienu saskaņošanu uz ārzemēm ES programmas “Eiropa pilsoņiem” ietvaros. /Ziņo M.Micķeviča/
5. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā. /Ziņo E.Trūle/


Komitejas priekšsēdētāja
O.Golube

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS