Domes notikumi, Notikumi

18.07.2018

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

1 1/
  • 1

2018.gada 18.jūlijā plkst. 10:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

Komitejas locekļi: I.Plesņa, O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, A.Viškurs, P.Tukišs, V.Krūmiņš

 

Sēdes darba kārtība :

1. Par I.Plesņas iesnieguma izskatīšanu. /Ziņo A.Trūlis/
2. Par komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. /Ziņo A.Trūlis/
3. Par Mūzikas un mākslas skolas maksu. /Ziņo R.Nipers, L.Beitāne/
4. Par sociālā budžeta izlietojumu 1.pusgadā. /Ziņo E.Trūle/
5. Par Dabas fonda aicinājumu. /Ziņo A.Trūlis/
6. Par dalību Visaginas pilsētas svētkos. /Ziņo I.Plesņa/
7. Par dalību Starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās Čehijā. /Ziņo V.Nipere/


Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS