Domes notikumi, Notikumi

22.11.2018

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

1 1/
  • 1

2018.gada 22.novembrī plkst. 10:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

Komitejas locekļi: O.Golube, I.Gžibovska, I.Plesņa, V.Nipere, A.Viškurs, P.Tukišs, V.Krūmiņš


Sēdes darba kārtība :

    1. Par izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu. /Ziņo M.Micķeviča/

    2. Par izglītības iestāžu optimizācijas plāna īstenošanu. /Ziņo M.Micķeviča/


Komitejas priekšsēdētāja                                                                     
O.Golube

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS