Izglītības notikumi

21.05.2018

Ielūgums "Pieņemšana pie Dagdas novada domes priekšsēdētāja"

1 1/
  • 1

21. maijā plkst. 13.00 Dagdas Tautas namā tiek gaidīti Dagdas novada (Dagdas un Ezernieku vidusskolu, Andrupenes, Andzeļu, Šķaunes pamatskolu, Dagdas Mūzikas un mākslas skolas, sporta skolas) skolēni un skolotāji, kuri guvuši godalgotas vietas Latgales reģiona ZPDK, atklātajās olimpiādēs, sporta sacensībās un skatēs, kā arī Valsts mēroga olimpiādēs, ZPDK un skatēs, Starptautiskajos projektos. Tiek aicināta arī Aleksandrovas internātpamatskola.

Tiks nominēti:

”DAGDAS NOVADA VEIKSMĪGĀKIE SKOLĒNI MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS 2017./18.m.g”

”DAGDAS NOVADA SPORTA LAUREĀTS - 2018’’

’’AKTĪVĀKAIS SKOLĒNS - 2018 ”

”AKTĪVĀKAIS  INTEREŠU IZGLĪTĪBAS KOLEKTĪVS -2018’’

”GADA SPORTA KOMANDA - 2018”               

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS