Domes notikumi, Notikumi

20.09.2018

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

1 1/
  • 1

2018.gada 20.septembrī plkst. 14:00 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

Finanšu komitejas locekļi: A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns, V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis

Sēdes darba kārtība :


1. Par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām. /Ziņo A.Streļčs/
2. Par nomas līguma pagarināšanu SIA “Bite Latvija”. /Ziņo J.Stikuts/
3. Par SIA “Dagdas komunālās saimniecība” apkures tarifu projektu. /Ziņo E.Tjarve/
4. Par apkures tarifu Asūnē un Šķaunē. /Ziņo I.Tukiša/
5. Par ēdināšanas maksu skolās. /Ziņo I.Tukiša/
6. Par izglītības iestāžu izmaksu tāmi. /Ziņo I.Tukiša/
7. Par izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu. /Ziņo I.Tukiša/
8. Par papildu finansējumu izglītības iestādēm. /Ziņo I.Tukiša/
9. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remontu Šķaunē. /Ziņo A.Gekišs/
10. Par dzīvokļu īpašumu Asūnes ielā 23, Dagdā izsoles rezultātiem. /Ziņo A.Gekišs/
11. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. /Ziņo A.Gekišs/
12. Par telpu nodošanu lietošanā LSK Konstantinovas nodaļai. /Ziņo A.Gekišs/
13. Par VSPC “Dagda” maksas pakalpojumu. /Ziņo A.Badūns/


Domes priekšsēdētāja vietniece   
S.Viškure

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS