Domes notikumi, Notikumi

12.12.2019

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

1 1/
  • 1

2019.gada 12.decembrī plkst. 15:00 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

Finanšu komitejas locekļi: A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns, V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis


Sēdes darba kārtība :


1. Par avārijas stāvoklī noteikto ceļu un ielu saraksta aktualizēšanu. /Ziņo A.Belkovskis/
2. Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances. /Ziņo A.Koļča/
3. Par pašvaldības budžeta plānu 2020.gadam. /Ziņo I.Tukiša/
4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu rezultātiem: /Ziņo A.Gekišs/
4.1. Dārza ielā 1, Asūnē;
4.2. Ezera ielā 2, Asūnē;
4.3. Vijolītes, Šķaunes pagastā cirsma;
4.4. Noviku karjers, Konstantinovas pagastā.
5. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu: /Ziņo A.Gekišs/
5.1. Saulezeri, Andrupenes pagastā;
5.2. Pirts, Ezernieku pagastā;
5.3. Liepājas ielā 4-3, Dagdā.

Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS