Domes notikumi, Notikumi

14.06.2018

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

1 1/
  • 1

2018.gada 14.jūnijā plkst. 14:30 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

Finanšu komitejas locekļi: A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns, V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis


Sēdes darba kārtība :

    1. Par pašvaldības 2017.gada pārskatu. /Ziņo A.Koļča/
    2. Par komercdarbības uzsākšanas konkursa nolikumu. /Ziņo O.Gekiša/
    3. Par papildu finansējuma piešķiršanu. /Ziņo A.Gekišs/
    4. Par datu aizsardzības noteikumiem un politiku pašvaldībā. /Ziņo O.Rutka/
    5. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstos. /Ziņo I.Tukiša/
    6. Par pašvaldības struktūrvienību reģistrēšanu. /Ziņo I.Tukiša/
    7. Par pašvaldības zemes gabalu reģistrēšanu zemesgrāmatā. /Ziņo J.Priluckis/
    8. Par pieteikšanās termiņa pagarināšanu uz zemes gabala “Gruduļi”, Dagdas pagastā nomu. /Ziņo J.Priluckis/
    9. Par pagastu pārvalžu nolikumiem. /Ziņo A.Gekišs, J.Stikuts/


Domes priekšsēdētājs   
A.Trūlis

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS