Domes ziņas

29.11.2017

Dagdas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija

1 1/
  • 1

Šī gada 27.- 28. novembrī Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 3. programmas sanāksmē finansējuma saņemšanai no iesniegtajiem 123 projektiem ir apstiprināti 48, tajā skaitā 1 projekts, kurā partneris vai gala labuma saņēmējs būs Dagdas novada pašvaldība.

Projektā “Healthy life - first steps in creating happy future” (Veselīga dzīve - pirmie soļi laimīgas nākotnes veidošanā), kurā vadošais projekta partneris ir Lietuvas Visaginas house of creativity.

 

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sociālās, sporta un izglītības infrastruktūras pieejamību un efektivitāti, jaunu sociālo iekļaušanas pasākumu efektīva īstenošana Dagdas un Visaginas piekrastes reģionos. Partneri veiks "Veselīgas dzīves" pētījumu, lai apkopotu informāciju par 8 neformālas izglītības programmām, kuras tiks izveidotas un izmēģinātas ar mērķa grupām. Tiks organizēti vairāki izglītojoši pasākumi: vasaras nometnes, starptautiskas sporta spēles u.c. aktivitātes.

Kā arī tiks rekonstruēts Dagdas vidusskolas sporta stadions.

 

Ir plānots, ka projektu īstenošana tiks uzsākta 2018.g.aprīlī un ilgs, aptuveni, līdz 2020. gada pavasarim. Vairāk par projektu mājaslapā www.latlit.eu.

 

Ligita Nagļa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS