Domes ziņas

14.05.2019

Dagdas novada vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiks

1 1/
  • 1

20.05.2019. - 17.00 - 20.00;

21.05.2019. - 9.00 - 12.00;

22.05.2019. - 17.00 - 20.00;  

23.05.2019. - 9.00 - 12.00

24.05.2019. - 10.00 - 16.00;

25.05.2019. -7.00 - 20.00

  

                       

Iecirkņa numurs

Adrese

522 Dagdas pilsēta

Alejas 29, Dagda

523 Andrupenes pagasts

Ezernieku iela 1, Andrupene, Andrupenes pag.

524 Andzeļu pagasts

"Ausekļi", Andzeļi, Andzeļu pag.

525 Asūnes pagasts

Dārza iela 1, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov.

527 Bērziņu pagasts

Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pag.,

529 Ezernieku pagasts

"Saietu nams", Ezernieki, Ezernieku pag.,

537 Konstantinovas pagasts

Saules iela 9, Konstantinova, Konstantinovas pag.,

538 Ķepovas pagasts

"Pagastmāja", Neikšāni, Ķepovas pag.,

542 Svariņu pagasts

Skolas iela 13, Svarinci, Svariņu pag.,

543 Šķaunes pagasts

"Tautas Nams", Šķaune, Šķaunes pag.,

 

https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS