Domes ziņas

14.05.2019

Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” REZULTĀTI

1 1/
 • 1

Kārtējo gadu Dagdas novadā norisinājās pašvaldības projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2019”, kas dod iespēju novada iedzīvotājiem īstenot savas idejas apkārtējās vides labiekārtošanā un ikdienas dzīves uzlabošanā.

Projektu konkursa ietvaros tika iesniegts rekordliels projektu pieteikumu skaits - 18 projektu pieteikumi, no tiem vērtēšanas komisija finansiāli atbalstīja 10 projektus uz kopējo summu 4885,40 EUR.

Atbalstītie projekti un piešķirtais finansējums:

 1. Iedzīvotāju grupas "Ezermalas" projekts "Laivas piestātne un makšķerēšanas laipa pie Dagdas ezera" – 500,00 EUR.
 2. Ciema OZOLIŅI iedzīvotāju projekts "SAPŅU ROTAĻPLACIS" – 500,00 EUR.
 3. Iedzīvotāju grupas "Ziediņi" projekts "Saules ceļš" – 500,00 EUR.
 4. Dagdas katoļu draudzes projekts "Baznīcas telpas infrastruktūras uzlabošana" – 500,00 EUR.
 5. Alejas ielas 5 iedzīvotāju projekts "Alejas ielas 5 pagalma labiekārtošana" – 500,00 EUR.
 6. Vokālas grupas "Solversija" projekts "Darīt, lai radīt! Palikt, lai būt!" – 500,00 EUR.
 7. Galšūnas ezeru paaudzes projekts  "Vēsturiska dabas taka" – 500,00 EUR.
 8. Daudzīvokļu mājas Alejas iela 35 iedzīvotāju projekts "Daudzīvokļu mājas Alejas ielā 35, Dagda kāpņu telpu un pagraba ieejas durvju nomaiņa" – 500,00 EUR.
 9. Deju grupas "Ezeriņi" projekts "Deju ritmos jauni mēs" – 385,40 EUR.
 10. Asūnes katoļu draudzes projekts "Krucifiksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Asūnes baznīcas dārzā" – 500,00 EUR.

Liels paldies visiem, kas ņēma dalību konkursā un veiksmi projektu īstenošanā!

Apstiprinātie projekti īstenojami ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.septembrim.

 

Informāciju sagatavoja:

Projektu koordinatore

Tatjana Munda

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS