Domes ziņas

22.05.2018

Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2018” rezultāti

12 1/
  • 1
  • 2

Projektu konkursa ietvaros pavisam kopā tika iesniegti 14 projektu pieteikumi, no tiem vērtēšanas komisija finansiāli atbalstīja 11 projektus uz kopējo summu 4805,77 EUR.

Finansējumu saņems:

Dagdas katoļu draudzes projekts “Soliņi, kas aicina!” – 499,15 EUR;


Iedzīvotāju grupas “Šķaunes sievietes” projekts “Teritorijas labiekārtošana pie novadnieces, dzejnieces Marijas Andžānes piemiņas akmens” – 81,57 EUR;


Latvijas Sarkana Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas (Šķaunes nodaļa) projekts “Lietu otrā dzīve” – 302,05 EUR;


Jauniešu biedrības “Dagne” projekts “Asfalta spēles brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai” – 500,00 EUR;


Biedrības “OrhidejasS” projekts “Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Andzeļu ciemā. (turpinājums)” – 500,00 EUR;


Iedzīvotāju grupas “Prieks!” projekts “Bērnu kustībai un lustībai! (Projekta turpinājums)” – 473,00 EUR;


Alejas 22 iedzīvotāju projekts “Labiekārtota pagalma teritorija ar bērnu rotaļu laukuma izveidošanu” – 450,00 EUR;


Iedzīvotāju grupas “Labie cilvēki” projekts “Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas iekštelpas – Saieta telpas remonts un iekārtojums” – 500,00 EUR;


Projektu grupas “Veldzītēm 10” projekts “Jauni tērpi senioru deju kopai “Veldzītes” 10 gadu jubilejā” – 500,00 EUR;


Šķaunes ciema jauno kapu piederīgo projekts “Kapličas remonts Šķaunes ciema jaunajos kapos Šķaunes pagastā Dagdas novadā” – 500,00 EUR;


Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2 iedzīvotāju projekts “Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2, Dagdā kāpņu telpu ieejas durvju nomaiņa” – 500,00 EUR.

 

Apstiprinātie projekti īstenojami ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30.septembrim.

 

Informāciju sagatavoja:

Projektu koordinators

Olga Gekiša

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS