Paziņojumi, Tautsaimniecības ziņas, Domes ziņas

11.06.2020

Brīdinājums zemes nomniekiem!

1 1/
  • 1

Zemes nomnieki, kuriem ir iznomāta pašvaldības zeme un ir pirmreizējā noma (nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības) NEDRĪKST zemes gabalu nodot apakšnomā trešai personai bez Dagdas novada pašvaldības atļaujas.

Lai saņemtu atļauju, nomniekam jāiesniedz rakstisks iesniegums atļaujas saņemšanai pašvaldībā.

Jautājumu gadījumā zvanīt 65681716

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS