Paziņojumi, Domes ziņas

11.06.2020

Atgādinājums par invazīvo augu sugu (latvāņu) izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu

1 1/
  • 1

Pašvaldība atgādina, ka normatīvie akti nosaka īpašnieka atbildību par viņa zemi. Augu aizsardzības likums saistībā ar latvāņiem nosaka aizliegumu audzēt invazīvas sugas un īpašnieka vai valdītāja pienākums tās iznīcināt, ja tās izplatījušās šajā īpašumā (Augu aizsardzības likuma 18.1 panta trešā daļa).

Tāpat, pašvaldība atgādina, ka par invazīvo augu sugu (t.sk. Latvāņu) izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu personas saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.2 pantu.

Šajā pantā noteiktās sankcijas paredz pārkāpējiem: fiziskajām personām piemērot brīdinājumu vai naudas sodu no 100 līdz 350 euro, juridiskajām personām – brīdinājumu vai naudas sodu no 280 līdz 1400 euro, savukārt, par šāda veida pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas fiziskajām personām var tikt piemērots naudas sods no 350 līdz 700 euro, juridiskajām personām –  naudas sods no 570 līdz 2900 euro.

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS