Domes ziņas, Novada ziņas

08.11.2018

Atgādinājums - līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

1 1/
  • 1

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, jo sākot ar 2018.gada 01.jūliju, veicot bezskaidras naudas norēķinus ar Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm (Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes) par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, kā maksājuma saņēmējs jānorāda “Dagdas novada pašvaldība”, reģ.nr. 90000041224 , adrese; Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. Maksājumus var veikt uz sekojošiem bankas kontiem:

  1. AS "SEB banka" LV72UNLA0050018182302
  2. AS “SWEDBANK” LV11HABA0551027261960
  3. AS "Norvik Banka" LV29LATB0002210090556

Skaidras naudas norēķinus var veikt attiecīgo pagastu pārvalžu kasēs, kā arī Dagdas novada pašvaldības kasē

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv  lietotāji savā profilā var ielogoties ar eParaksts mobile rīku. Tas ir mūsdienīgs, ērts un drošs rīks, kurš bez maksas ir pieejams kā iOS tā Android operētājsistēmu viedtālruņiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā.

Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt Dagdas novada pašvaldībā pie nodokļu administratoriem Jolantas Pauliņas un Aļonas Višņakovas, tel. 65681714.

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS