Domes ziņas, Ziņas

23.07.2020

Ārkārtas domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

23. jūlija Domes ārkārtas sēdes lēmumi.

Apstiprināja 2020.gada 14.jūlijā notikušās nekustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, izsoles rezultātus un nolēma noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6090 002 0090, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6090 002 0090 – 10,53 ha platībā, pārdošanu.

Apstiprināja 2020.gada 13.jūlijā notikušās nekustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, izsoles rezultātus un nolēma noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6056 002 0153, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0153 – 17,92 ha platībā, pārdošanu.

 

Ar pilnu ārkārtas domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS