VID ziņas

14.05.2018

Kā aprēķina nodokļus no Tavas algas?

1 1/
  • 1

2018.gadā Latvijā ieviesta ilgi gaidītā progresivitāte nodokļu politikā. Tas nozīmē, ka nodokļu apjoms tiek piemērots atbilstoši ienākumiem, proti, ievērojot principu, ka turīgākie maksā vairāk un mazo algu saņēmēji nodokļos maksā mazāk. Šāds princips pastāv daudzās attīstītajās valstīs, tomēr tas prasa sekot līdzi savām finansēm un iedziļināties nodokļu aprēķināšanas kārtībā. Tagad šīs prasmes jāapgūst arī Latvijas iedzīvotājiem.

Šajā rakstā skaidrosim, kā, piemērojot atvieglojumus un nomaksājot nodokļus, tiek aprēķināta darba ņēmēja alga. Pastāstīsim plašāk arī par VID prognozēto neapliekamo minimumu, jo tieši šī jauninājuma dēļ dažkārt var rasties pārpratumi.

 

Algai piemēro atvieglojumus un nodokļus

 

1. Sociālās iemaksas

Par savu sociālo un veselības apdrošināšanu maksājam no pirmā centa, ko nopelnām, tāpēc, aprēķinot algu, tai pilnā apmērā tiek piemērotas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI).

No 2018.gada 1.janvāra VSAOI kopējā likme ir 35,09 %. No šīs procentu likmes darba devējs maksā 24,09 %. To darbinieks savā algā gan neizjūt, jo darba līgumā norādīts algas apmērs, neiekļaujot darba devēja VSAOI daļu. Savukārt no darba līgumā noteiktās darba ņēmēja algas (bruto) tiek atrēķinātas VSAOI 11 %.

 

2. Atvieglojumi

Kad no algas atskaitītas VSAOI, piemēro atvieglojumus, proti, aprēķina ienākumu daļu, no kuras nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – IIN). Atvieglojumi ir:

1) prognozētais neapliekamais minimums – no 0 € līdz 200 € mēnesī (nepiemēro pensionāriem);

2) atvieglojumi par apgādībā esošām personām – 200 € par katru personu;

3) papildu atvieglojumi:

- 154 € mēnesī – personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa;

- 120 € mēnesī – personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa;

- 154 € mēnesī – personai, kurai noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss.

 

3. Nodokļi

Pēc tam ar nodokli apliekamajam ienākumam piemēro IIN progresīvo likmi:

1) 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 € (ja darbavieta algas nodokļa grāmatiņā atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta);

2) 23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 €.

 

 

Kā aprēķina nodokļus no Tavas algas?

1. SOCIĀLĀS IEMAKSAS

2. ATVIEGLOJUMI

3. NODOKĻI

VSAOI

 

11 % maksā darba ņēmējs

 

Piemēro visai algai

Prognozētais neapliekamais minimums

 

0 € līdz 200 € mēnesī*

 

Atvieglojumi par apgādībā esošām personām

 

200 € par personu

Papildu atvieglojumi

IIN progresīvā likme

20 % vai 23 %

 

Jāmaksā tikai par to ienākumu daļu, kurai nepiemēro atvieglojumus

 

 

 

 

 

VSAOI kopējā likme ir 35,09 %, no kuriem 24,09 % maksā darba devējs un 11 % – darba ņēmējs

 

200 € neapliekamo minimumu piemēro algām līdz 440 €

 

0 € neapliekamais minimums, ja alga ir 1000 € un vairāk

 

Algām starp 440 € un 1000 € neapliekamais minimums tiek noteikts pēc speciālas formulas

1 bērns – 200 €

 

2 bērni – 400 €

 

3 bērni – 600 €

 

154 € – personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa;

120 € – personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa;

154 € – personai, kurai noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss

 

20 % – ienākumiem līdz 1667 € mēnesī;

23 % – ienākumu daļai, kas pārsniedz 1667 € mēnesī

 

*pensijām piemērojamais neapliekamais minimums ir 250 € mēnesī.

 

Nodokļu apjoms atkarīgs no ienākumiem un apgādājamo skaita

 

1.situācija

Algas nodokļa grāmatiņā darbavieta atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta

Alga 1200 € mēnesī

 

Neapliekamais minimums ir 0 €

11 % VSAOI – 132 €

Bērnu nav

 

Atvieglojumi netiek piemēroti

IIN jāmaksā no 1068 € (t.i., 1200–132)

 

 

IIN 20 % ir 213,60 €

Pēc nodokļu nomaksas (uz rokas)

854,40 

 

2.situācija

Algas nodokļa grāmatiņā darbavieta atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta

Alga 1200 € mēnesī

 

Neapliekamais minimums 0 €

11 % VSAOI – 132 €

3 bērni

 

600 € atvieglojums

IIN jāmaksā no 468,00 €

(t.i., 1200–132–600) (jo par

3 bērniem ir atvieglojumi)

 

IIN 20 % ir 93,60 €

Pēc nodokļu nomaksas (uz rokas)

974,40

 

3.situācija

Algas nodokļa grāmatiņā darbavieta atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta

Alga 440 € (minimālā)

 

Neapliekamais minums 200 €

11 % VSAOI – 48,40 €

1 bērns

 

200 € atvieglojums

IIN nav jāmaksā

(t.i., 440–48,40–200–200)

Pēc nodokļu nomaksas (uz rokas)

391,60 

4.situācija

Algas nodokļa grāmatiņā darbavieta atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta

Alga 440 € (minimālā)

 

Neapliekamais minums 200 €

11 % VSAOI – 48,40 €

Bērnu nav

 

Atvieglojumi netiek piemēroti

IIN jāmaksā no 191,60 € 

(t.i., 440–48,4–200)

 

IIN 20 % ir 38,32 €

Pēc nodokļu nomaksas (uz rokas)

353,28 

 

Kā redzams piemēros, atbilstoši piemērotajiem nodokļu atvieglojumiem atšķiras summa, kas nomaksāta nodokļos. Tātad, ja cilvēkam ir lieli ienākumi un nav apgādājamo personu, tā nav persona ar invaliditāti, politiski represēta persona vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, tad viņam nekādi atvieglojumi nepienākas, un šī persona nodokļos nomaksā lielāku summu nekā citi strādājošie. Nākamā grupa ir cilvēki ar vidējiem un lieliem ienākumiem, kuru apgādībā ir bērni. Viņiem nodokļos jāmaksā mazāk, jo par katru bērnu tiek piemēroti nodokļu atvieglojumi. Bet cilvēki ar zemiem ienākumiem nodokļos maksā vismazāk. Tādējādi nodokļu sistēmā tiek ievērots progresivitātes princips – turīgākie maksā vairāk, mazo algu saņēmēji – mazāk.

 

VID prognozētais nepaliekamais minimums

Nepaliekamais minimums ir ienākumu daļa, no kuras gada laikā netiek rēķināts IIN, proti, atalgojuma daļa, kas netiek aplikta ar nodokli. VID prognozētais neapliekamais minimums ir no 0 € līdz 200 €. Maksimālo neapliekamo minimumu 200 € piemēro ienākumiem līdz 440 € mēnesī, savukārt, ja ienākumi pārsniedz 1000 € mēnesī, neapliekamo minimumu nepiemēro vispār.

No 2018.gada VID divas reizes gadā pārrēķina katra cilvēka prognozēto neapliekamo minimumu. To ikviens var redzēt savā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) konta sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”.

 

Ja ienākumi ir mainīgi

Prognozējot neapliekamo minimumu, VID ņem vērā cilvēka iepriekšējā pusgadā gūtos ienākumus. Jāņem vērā, ka tā ir prognoze un atsevišķos gadījumos, piemēram, ja ienākumi ir strauji palielinājušies, var rasties situācija, ka VID prognozētais neapliekamais minimums ir noteikts lielāks. Tādā gadījumā nodokļos būs nomaksāts mazāk nekā to nosaka likums, jo nodoklis bija jāpiemēro lielākai ienākumu daļai. Tādējādi, gadam noslēdzoties, var nākties piemaksāt trūkstošo IIN.

 

Nodokļu starpību var kompensēt, iesniedzot čekus

Tomēr tas nenozīmē, ka uzreiz būs jāver vaļā maciņš. Vispirms pārbaudiet, vai esat iesniedzis dokumentus par visiem attaisnotajiem izdevumiem, proti, čekus par medicīnas, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem pienākas naudas atmaksa no valsts. Tādējādi šo summu, kuru nepieciešams piemaksāt nodokļos, var samazināt vai pat nosegt.

 

Sekojiet līdzi saviem ienākumiem EDS

Progresīvā nodokļu sistēma ir sarežģītāka, un cilvēkiem nepieciešams laiks, lai pie tās pierastu. Jāapzinās, ka svarīgi sekot līdzi saviem ienākumiem savā EDS kontā, jo īpaši, ja ienākumi ir mainīgi vai saņemat ienākumus no vairākiem avotiem, lai ieguvumi nepārvērstos liekās raizēs.

<- Atpakaļ uz: VID Informācija