Jauniešu ziņas, NVO ziņas

13.04.2021

Radošo darbu izstāde “Lieldienas sagaidot”

123456789 1/
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

"Es cenšos labas lietas darīt katru dienu. Ja katrs darītu kaut ko labu, iedomājieties, cik skaista būtu šī pasaule!" Džekijs Čans

Dagdas novada JIC labdarības akcija- radošo darbu izstāde “Lieldienas sagaidot” veiksmīgi noritēja. Akcijā iesaistījās 7 jauniešu organizācijas, lai ar savu radošo darbu vairotu svētku prieku vietējo Dievnamu apmeklētājiem. Daži jaunieši izveidoja krāšņas pavasara dekorācijas Lieldienas tematikā, bet bija arī jaunieši, kuri pirms svētkiem devās sakopt vietējā Dievnama telpas.

Milzīgs paldies par atbalstu:

 1. Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas, Dagdas jaunatnes nodaļas jauniešiem,  kuru izveidotā dekorācija aizceļoja uz Šķaunes pagasta Landskoronas Vissv. Trīsvienības Romas katoļu baznīcu;
 2. Andrupenes pagasta Bērnu un Jauniešu centra jauniešiem, kuru dekorācija rotā Andrupenes Vissvētākās Jaunavas Marijas Skapulāra karalienes Romas katoļu baznīcas telpas;
 3. Jauniešu biedrības “Ašo kompānija” jauniešiem, kuri pirms Lieldienām devās uz Asūnes Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu baznīcu, lai uzkoptu telpas;
 4.  Andzeļu pagasta Bērnu un jauniešu centra jauniešiem, kuri izveidoja un dāvāja oriģinālu  dekorāciju  Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcai;
 5. Bērziņu pagasta brīvā laika pavadīšanas centra jauniešiem, kuri parūpējas, lai svētku laikā tiktu izvietota radošo darbu kompozīcija Bērziņu pagasta lūgšanas istabā;
 6.  Jauniešu biedrības “Dzirkstelītes” jauniešiem,  kuri savu Lieldienu dekorāciju nogādāja uz Konstantinovas Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu baznīcu;
 7. Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra brīvprātīgo jauniešu komandai, kuri Lieldienas tematikā izrotāja Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas  dārza stūrīti, kā arī izveidoja svētku rotājumu Dagdas Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīcas telpai.

Īpašs paldies arī jaunatnes darbiniekiem, kuri spēja motivēt jauniešus iesaistīties šajā akcijā!

 

Dagdas novada jaunatnes lietu speciāliste

Svetlana Ilatovska

 

<- Atpakaļ uz: NVO