NVO ziņas

22.01.2021

Jauno māmiņu iesaiste projektā

12 1/
  • 1
  • 2

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteja jau vairākus gadus izmanto Nodarbinātības Valsts Aģentūras piedāvātās iespējas, kur jauniešus bezdarbniekus var iesaistīt pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstībā".

Tie ir ESF projekti "Subsidētā darba vietas bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.1./15/1/001. Šī pasākuma mērķis ir nodrošināt biedrību un nodibinājumu statūtos minētās funkcijas, veicinot bezdarbnieku aktivitātes sabiedrības labā bez peļņas gūšanas.
Uz šodienu, biedrība  ir veiksmīgi noslēgusi  trīs līgumus ar bezdarbniecēm, kas dzīvo Dagdas pilsētā un izteikušas vēlmi strādāt LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļā.

Tās ir jaunās māmiņas, kam ir grūti iekārtoties darbā uz pilnu slodzi,  jo ir mazi bērni. Katra jauniete strādā piecas dienas nedēļā, pa četrām stundām dienā, saņemot stipendiju par paveikto.

Pagājušā gadā biedrība bija parakstījusi 8 darba līgumus, nodrošinot jauniešiem darba vietas.
Bezdarbnieces projekta pasākuma dalības laikā gūst zināšanas, iemaņas, darba pieredzi noteiktajā profesijā un paplašina redzesloku, ko drīkst atspoguļot savā dzīves gājuma aprakstā (Curriculum vitae).

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek veikti visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.LSK Krāslavas, Dagdas,Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļas vadītāja
Sandra Drozdova

<- Atpakaļ uz: NVO