Paziņojumi, Tautsaimniecības ziņas, Domes ziņas

11.10.2019

Par Dagdas novada pašvaldības ceļu lietošanas ierobežojumiem rudens šķīdoņa laikā

1 1/
  • 1

Izvērtējot pašvaldības autoceļu tehnisko stāvokli, lai nebojātu to segumu un pasargātu ceļus no priekšlaicīgas sagraušanas šķīdoņa laikā, Dagdas novada teritorijā tiks ierobežota kravas autotransporta kustība pa pašvaldībai piederošiem autoceļiem.

Sākot no šī gada 14.oktobra uz Dagdas novada pašvaldības autoceļiem tiks noteikti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam. Ierobežojumi varētu ilgt aptuveni no 4 līdz 8 nedēļām līdz atsevišķam rīkojumam.

Pamatojoties uz 2016.gada 19.janvāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.punkta 2.1.apakšpunktu, 3.punkta 3.2apakšpunktu un 12.punkta 12.2.apakšpunktu, Dagdas novada pašvaldība informē par Dagdas, Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes pagastu autoceļu lietošanas ierobežojumiem rudens šķīdoņa laikā no šī gada 14.oktobra, uzstādot ceļa zīmes transporta kopējās faktiskās masas ierobežojumam 5,0 t vai 7,0 t, aizliedzot kravas automobiļu vai jebkādu transportlīdzekļu braukšanu atkarībā no ceļa stāvokļa. Uz avārijas stāvoklī esošajiem autoceļiem šādi satiksmes ierobežojumi noteikti pastāvīgi visu gadu.

Satiksmes ierobežojumi neattiecas uz operatīvo un sabiedrisko transportu, CSDD reģistrētiem svaigpiena pārvadātājiem, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam pārvadātājiem (ar LVC atļaujām), kā arī atkritumu apsaimniekotāja SIA “Clean R” transportu.

Dagdas novada pašvaldība aicina kravu pārvadātājus (mežu izstrādātājus, zemniekus u.c.) plānot kravu izvešanu, ņemot vērā augstāk minētos ierobežojumus. Uz ierobežojumu laiku nekāda veida darbu veikšanas atļaujas netiks izsniegtas, iepriekš izsniegtās atļaujas tiks atsauktas. Ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Valsts policija.

Papildus informāciju darba dienās var saņemt pa tālr. 65681727 vai 28600305 vai pa e-pastu: celi@dagda.lv.


<- Atpakaļ uz: Tautsaimniecība