Izglītības ziņas

09.08.2019

Simtgades stipendiju saņem arī Dagdas novada absolventes

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

2019. gadā 12.klašu izlaidumā īpašs pārsteigums sagaidīja 12 . klases skolnieces Danielu Čapkeviču no Dagdas vidusskolas un Violu Danielu Kiseļovu no Ezernieku vidusskolas – viņām tika piešķirtas Simtgades stipendija 500 eiro apmērā.
Sagaidot Latvijas simtgadi, Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS “Latvijas Loto” īsteno vērienīgu stipendiju projektu Latvijas vidusskolu absolventiem – lielo Simtgades stipendiju. 2018. gadā stipendiju 500 eiro apmērā saņēma 347 spožākie vidējo mācību iestāžu absolventi. Arī šogad saskaņā ar stipendijas nolikumu izglītības iestādēm bija iespēja izvirzīt vienu 2018./2019. mācību gada absolventu Latvijas Simtgades stipendijas saņemšanai. Stipendija tiek piešķirta vienreizēji Latvijas vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu 2018./2019.mācību gada absolventiem par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.
“Izcilību pierāda ne vien ass prāts, bet arī neatlaidība, daudzpusība un pārliecība par jau sasniegto un nākotnes mērķiem. Ar stipendiju vēlamies atbalstīt un motivēt spožākos Latvijas skolu izcilniekus viņu ceļā uz jauniem sasniegumiem gan mācībās, gan citās – radošās, sporta vai sabiedriskās aktivitātēs. Šie jaunieši ir mūsu nākotnes Latvijas veidotāji un attīstītāji, tāpēc jo īpaši svarīgi ir viņus mudināt turpināt iesākto,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.
Apsveicam Danielu Čapkeviču un Violu Danielu Kiseļovu un vēlam veiksmi turpmākajā dzīves ceļā! 


Dagdas novada IKSN vārdā vadītāja Marija Micķeviča

<- Atpakaļ uz: Izglītība