Izglītības ziņas

20.02.2015

Dagdas novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

1 1/
  • 1

20.februārī  notika  Dagdas  novada   10.-12.klašu  skolēnu  ZPD  konference.  Piedalījās  11 Dagdas  vidusskolas un  6 Ezernieku  vidusskolas  skolēni .  Darbs  ritēja  humanitāro  un dabaszinātņu  sekcijās. Skolēni  konferences laikā  prezentēja  savas  pētnieciskā  darba  prasmes  un  prezentācijas  prasmes, spēju  apspriest  savu  darbu ar  komisijas  locekļiem.

Paldies  par    ZPD darbu  konsultēšanu   skolotājiem! Darbus  recenzēja  un  vērtēja  V.Augustova,V.Lutinska,S.Vērdiņa,L.Lovčinovska,L.Kudrjavceva,A.Krilova,A.Slesare,V.Orols,S.Bondareva,R.Vaišļa.

Skolēni  saņēma  1.,2.,un 3.pakāpes diplomus un pateicības  balviņas.  Darbi  tiks  vēl pielaboti  un  tiks  sūtīti uz  Latgales  reģiona  ZPD  konferenci  20.martā.

 

Skolēna vārds, uzvārds

 

Klase

 

ZPD tēma

 

Sekcija

 

ZPD vadītājs

 

Iegūtā  pakāpe

Varvara Markova

12.b

Aleksandrs Karpovs, latviešu mākslinieks un cīnītājs

Kultūrvēsturiskais mantojums

Larisa Mačukāne

1.p.

Veronika Kumačeva

12.b

Alvils Plivčs

12.b

Cukuri un saldinātāji limonādēs

Ķīmija

Ausma Grizāne

1.p.

Alise Bartuša

12.b

Krievu kāzu tradīcijas

Cittautu valodniecība

Svetlana Valtere

2.p.

Jūlija Utāne

12.a

Rudzu miltu ietekme uz pelējuma sēnītes attīstību

Bioloģija

Anna Krilova

1.p.

Dace Vigule

11.b

Mājās ražots vermiskomposts un tā  iedarbība  uz  augiem

Bioloģija

Anna Krilova

1.p.

Nastja Jureviča

11.b

Sievietes un vīrieša tēls krievu parunās un sakāmvārdos

Cittautu valodniecība

Valentīna Gešmane

1.p.

Ineta Ivanova

10.b

Socioloģiskais pētījums Dagdas vidusskolas klasēs

Socioloģija

Vladislavs Orols

3.p.

Elita Čaplinska

12.a

Skolēnu personvārdu izpēte  Dagdas vidusskolā un Andrupenes pamatskolā

Latviešu  valodniecība

Marija Micķeviča

2.p.

Anastasija Smoļaninova

10.b

Krievu un latviešu sakāmvārdi par dzīves vērtībām

Cittautu valodniecība

Olita Loče

2.p.

Ilze Vidžupe

10.b

Ludmila Kuzņecova

Justīne Babahina

12

Liekais svars un aptaukošanās skolēnu vidū ( veselības mācība)

Veselības zinātne

L.Kudrjavce

va

1.p.

Dajana Baškirova

Žanna Giceviča

12

Skolēnu deju kolektīvu darbība kultūras mainīgajā vidē  (kulturoloģija)

Dziesmu un deju svētki

S.Bondareva

2.p.

Anastasija Doktorova

11

Datora izmantošanas veidi mūsdienu skolēnam

Datorzinības

L.Kudrjavceva

2.p.

Valērija Mošaka

11

Latvijas augstskolu piedāvājums topošajiem studentiem 

Socioloģija

A.Zariņa

2.p.

 

Dagdas novada  IKSN  vadītāja              M.Micķeviča

<- Atpakaļ uz: Izglītība