Izglītības ziņas

13.03.2018

8. starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference

1234 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

12. martā Riebiņu vidusskolā notika 8. starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference „Mūsdienīga mācību vide – patstāvību un radošumu veicinošs izglītošanas process”.

Tradicionāli marta brīvdienās pedagogi piedalās konferencēs, kursos. Šogad stafete konferencei tika nodota no Viļānu, Ludzas un Dagdas novadiem Riebiņu vidusskolai. Uz konferenci pulcējās 85 pedagogi no 5 novadiem. Konferences kopīgajā daļā Riebiņu vidusskolas Rozā zālē klātesošos sveica Riebiņu novada Izglītības darba koordinatore Evelīna Visocka, kas arī prezentēja klātesošajiem tikko izdoto dzejoļu krājumu’’ Kvadrātsakne’’, kura tapšanā piedalījās arī pati Evelīna. Riebiņu vidusskolas skolotāju vokālais ansamblis pārsteidza ar skanīgajām dziesmām. Darbs noritēja 4 sekcijās: 1)Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija, 2)Psiholoģija un spec. pedagoģija, cittautu valodniecība, latviešu literatūras zinātne un vēsture, latviešu valodniecība, 3)dabaszinātnes, matemātika,4) mākslas, karjeras izglītība.

 

Pēc skolotāju prezentācijām un diskusijām notika meistarklases: 1) „No dzejas un mūzikas līdz pašizpausmei drāmā” 2) „Bioloģiskais teātris”3) „Ciemos pie skaitļa π” 4) „Radošā nodarbība” 5) Mediju izglītība skolēnu rīcībspējas veidošanai” .Skolotāji iejutās  skolēnu  lomā un  savu  kolēģu  vadībā  centās  sasniegt  plānoto  sasniedzamo rezultātu.  No Dagdas vidusskolas konferencē piedalījās: Larisa Mačukāne (tēma: Efektīvas mācību stundas plānošana), Anna Krilova tēma: Sadarbības pedagoģija), Lidija Kartenko (tēma: Ceļojums pasaku pasaulē), Marija Micķeviča(tēma: Rītdienas skola šodienas svešvalodu  stundās).  No Ezernieku vidusskolas piedalījās: Diāna Kiseļova (tēma: Radošās darbnīcas lietišķajā mākslā – kā viena no mācību organizācijas formām), Lidija Kudrjavceva (tēma: Skolēnu radošo spēju pilnveidošana vides pulciņā ”Izzini dabu’’) un Svetlana Grebneva (tēma: Eiropas Savienības fondu piesaiste pedagoga darbā).

 

Paldies par konferences organizēšanu Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai Anspokai un pedagoģiskajam kolektīvam! Dzīvēs ritējumā ar mums un mums apkārt notiek dažādas lietas un mēs varam izvēlēties kā uz tām reaģēt! Tas nav viegli. Taču nu mācāmies kļūt kā kafijas pupiņa, no kuras aizgūtā dzīves mācība ir piemēroties, adaptēties, mainīties, un visas cīņu pieredzes pārvērst pozitīvā ieguvumā.

 

Paldies par transporta atbalstu Dagdas novada pašvaldībai un šoferim Jānim Čivkulim par drošo vizināšanu!

 

Marija Micķeviča

Dagdas novada IKSN vadītāja

<- Atpakaļ uz: Izglītība