Izglītības ziņas

11.01.2021

Ziemassvētku laiks Ezernieku vidusskolā

12345678 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Tuvojoties ziemas brīvlaikam, Ezernieku vidusskolā valdīja rosība un prieks. Sadarbībā ar mājturības un vizuālās mākslas skolotāju Diānu Kiseļovu tika izrotāti skolas logi, starpstāvi, gaiteņi un klases. Visu skolas saimi priecēja Ziemassvētku eglīte un spožas virtenes.

Attālināti skolēni tika mudināti iesaistīties skolas zīmējumu izstādē “Sniegi sniga putināja” ar mērķi izzināt dabu ziemā, novērot krāsu nianses, dabas objektu daudzveidību un dažādību, attīstīt savas radošās zīmēšanas prasmes. Attālinātās mācīšanās dēļ izstādē tika izvietoti nevis skolēnu darbu oriģināli, bet to fotogrāfijas. Un beidzot, ar vilinošu egļu skuju smaržu un liecībām atnāca 2020./2021.mācību gada 1.semestra noslēgums. Pirmais semestris ir aizritējis cītīgā, ražīgā darbā, neskatoties uz visiem izaicinājumiem un jaunumiem. Par spīti vīrusa Covid-19 nestajiem izaicinājumiem, sargājot veselību un ievērojot drošības prasības un noteikumus, šogad katrā klasē tika rīkots Ziemassvētku pasākums. Diemžēl  nevarējām visi kopā sapulcēties skolas aktu zālē, lai kopā nodziedāt iecienītākās dziesmas, iet rotaļās un nofotografēties pie eglītes Ziemassvētku vecīša kompānijā. Viss notika mazliet savādāk, bet tas nemazināja prieku, sirsnību un enerģiju. Ziemassvētku prieku 1. – 4. klašu skolēni baudīja klātienē, 5. - 12. klašu skolēni platformā ZOOM. 18.decembrī skolā visu dienu skanēja Ziemassvētku dziesmas un melodijas. Gan klātienē, gan attālināti skolotāji redzēja bērnu laimīgus smaidus, dzirdēja sirsnīgus pateicības vārdus, apsveikumus un atziņas par sailgošanos pēc skolas ikdienas, klasesbiedriem un skolotājiem. Protams galvenais dienas brīnums bija Ziemassvētku vecīša atnākšana. Kaut tas bija atnācis ar masku virs bārdas, sākumskolēni to sagaidīja ar skaļām līksmām. Tas uzmanīgi noklausījās skolēnu dzejolīšus un pasniedza saldās dāvaniņas. Par centību, labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās dāvanas tika sarūpētas un nogādātas arī 5. – 12.klašu skolēniem.

Mums ir ar ko lepoties un par ko pateikties viens otram!

Paldies VITĀLIJAM DOROFEJEVAM par sarūpētajām dāvanām sākumskolas skolēniem, Ziemassvētku vecītim par to pasniegšanu!

Paldies Ezernieku pagasta pārvaldei, skolas vadībai par sadarbību un sarūpētajām dāvanām centīgākajiem skolēniem!

Paldies visiem mūsu skolēniem, kam šajā sarežģītajā laikā izdevās saglabāt pašdisciplīnu un vēlmi godam pabeigt pirmo semestri!

Paldies skolēnu vecākiem, kuri atbalstīja un uzmundrināja savus bērnus!

Paldies visiem skolotājiem! Jūs ne tikai pēc labākās sirdsapziņas veicāt savu darbu, bet arī paši mācījāties, lai spētu kvalitatīvi strādāt jaunajos apstākļos!

Paldies visiem, kas ar savu darbu radīja svētku izjūtu sev un citiem.

Lai vecajā gadā paliek nogurums, uztraukums un bažas.

Jaunajā gadā ņemsim līdzi veselību, veiksmi, sirdsmieru un ticību saviem spēkiem!

Gaišām un radošām domām, labiem darbiem bagātu 2021. gadu!

 

Svetlana Malinovska

Ezernieku vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls