Ziņas

13.02.2020

VARAM pārstāvji tikās ar Dagdas novada iedzīvotājiem + VIDEO

12345 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

12. februārī Dagdas novada Kultūras centrā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reformu nodaļas vadītāja Arņa Šulta organizētā tikšanās ar iedzīvotājiem, lai diskutētu par administratīvi teritoriālo reformu.

Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”, proti, turpināt 1998. gadā iesākto administratīvi teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Pasākums nebija plaši apmeklēts – uz tikšanos pārsvarā bija ieradušies pašvaldības iestāžu darbinieki, novada deputāti, kā arī daži aktīvākie Dagdas pensionāri un pāris jaunieši. VARAM pārstāvja prezentācija iesākās ar tēzi, ka šobrīd valstī pašvaldību starpā ir krasas atšķirības iedzīvotāju skaita ziņā. Tomēr visām pašvaldībām saviem iedzīvotājiem ir jānodrošina vienādi plašs pakalpojumu klāsts, kas nozīmē, ka iedzīvotāju skaita ziņā mazākās pašvaldībās pakalpojumu uzturēšanas izmaksas ir lielākas. Iecerētās reformas mērķis ir padarīt pakalpojumus kvalitatīvākus un samazināt izmaksas, kas saistītas ar pašvaldības administratīvo uzturēšanu, kā arī izlīdzināsies pašvaldību iespējas nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvākus pakalpojumus neatkarīgi no dzīvesvietas.

Atsevišķi klātesošie aktīvi iesaistījās diskusijā un uzdeva jautājumus. Pirmkārt izskanēja priekšlikums, ka reformas gaitā vajadzētu veikt funkciju revīziju un atsevišķas pašvaldību funkcijas atdot valstij, ja jau pašvaldībām to uzturēšana ir tik dārga. A.Šults oponēja, ka tas nav pareizais virziens, jo tomēr iedzīvotāju dzīve jācenšas organizēt tā, lai pamatjautājumus iedzīvotāji varētu risināt pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Vēl jo vairāk - pašvaldībām vajadzētu tiekties uz augstāku profesionalitāti un censties “atņemt” kādus pakalpojumus no valsts. VARAM pārstāvis tāpat norādīja, ka pēc veiksmīgi īstenotas administratīvās teritorijas reformas, sekos arī vērienīga tiešās valsts pārvaldes reforma.

Diskusijas laikā izskanēja viedoklis, ka valsts vara atrodas pārāk tālu no saviem iedzīvotājiem - tauta un varas īstenotāji ir ļoti atdalīti. Nereti tauta neko nezina par valsts vadītājiem, savukārt varas īstenotāji nesadzird un nepārzina īstās tautas vajadzības. Uz jautājumu par to, vai šīs plaisas mazināšanai un iecerētās valsts pārvaldes reformas gaitā nākotnē nav paredzēts ministrijas un citu valsts iestāžu ierēdņus pārvietot ārpus Rīgas uz reģioniem, VARAM pārstāvis atbildēja, ka šāda pārvietošanās nenotiks, bet iespējams nākotnē reģionos būs tā valsts pārvaldes daļa, kas uzraudzīs vietējās pašvaldības, kā arī ombuds (tiesībsargs).

Izvērtās diskusija par to, kādēļ tad pašvaldībām ir aizliegts nodarboties ar uzņēmējdarbību, jo tādējādi būtu iespējams gan nopelnīt uzturēšanai, gan izveidot darba vietas. VARAM pārstāvis norādīja, ka pret šādu politiku ļoti iebilstot privātie uzņēmēji, kas nevarētu konkurēt ar pašvaldības radītiem uzņēmumiem. Protams, neizpalika arī jautājums par ceļu sakārtošanu, uz ko VARAM atbildēja, ka reformas gaitā pašvaldībām paredzēts piešķirt dotāciju ceļu remontiem. Aktuāls bija jautājums, vai pēc reformas netiks likvidēts veselības un sociālo pakalpojumu aprūpes centrs Dagdā, ja jau Krāslavā ir slimnīca. A.Šults norādīja, ka šie jautājumi tiks atstāti vietējās pašvaldības deputātu kompetencē.

Pašvaldību vadītājiem jau kuro reizi solīts, ka nākamajos trijos gados ceļu sakārtošanai ir paredzēti 300 miljoni eiro, bet neviens nevar pateikt, no kurienes tiks ņemta šī nauda.

Noslēgumā tika uzdots ļoti tiešs un nedaudz provokatīvs jautājums - VARAM reklāmā kā reformas galvenais ieguvums tiek akcentēts kvalitatīvāki pakalpojumi iedzīvotājiem, vai VARAM pārstāvis var ar konkrētiem piemēriem nosaukt, kuri tad pakalpojumi kļūs kvalitatīvāki un ko iegūs tieši katrs iedzīvotājs? Diemžēl šis jautājums palika bez konkrētas atbildes…

 

Rakstu sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča un Klientu apkalpošanas speciālists Dace Skāmane

 

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls