Kultūras ziņas

09.07.2019

V Starptautiskais baltkrievu dziesmu un deju festivāls ''Fest 2019'' Dagdā un Dagdas novadā izskanējis

12345678910 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Šogad festivāls norisinājās jau 5 reizi, tāpēc arī festivāla programma bija vēl košāka un skaļāka. Baltkrievu biedrība ''Verbica'' un ansamblis ''Akolica'' aktīvi iesaistās Dagdas novada kultūras dzīves organizēšanā, baltkrievu tradīciju atjaunošanā un popularizēšanā. Ja pirmajā festivālā bija tikai 12 kolektīvi (pašmāju un vieskolektīvi), tad šogad pulcējās veseli 38 kolektīvi, un festivāla izaugsme ir acīmredzama.

6. jūlijā ar vairākiem koncertiem: Dagdas VSPC ''Dagda'', Asūnes Tautas namā un Konstantinovas Tautas namā, un gala svētku koncertu Dagdas Kultūras centrā, un 7. jūlijā ar koncertiem Svariņu Tautas namā un Andrupenes lauku sētā krāšņi izskanējis ''Fest 2019''.

Kā katru gadu, tā arī šogad, katrs festivāla dalībnieks saņēma īpašo logo zīmi-nozīmīti. Ļoti iedvesmojoši savus dzejoļus par tautas mīlestību lasīja baltkrievu dzejnieks no Daugavpils Staņislavs Volodjko un mūsu novadniece no Ezerniekiem Tamāra Dorofejeva.

Pēc tam, kad latvieši ir nosvinējuši Līgo svētkus, baltkrievi svin Jana Kupala svētkus. Latviešu Līgo svētki un baltkrievu Līgo svētki ir ļoti līdzīgi- tie paši rituāli un tradīcijas. Šajās dienās daba- Zeme, Debess, Uguns un Ūdens – atdod cilvēkiem savu spēku.

Latviešu, kā arī baltkrievu saulgriežu rituālos galvenā loma ir ugunij un ūdenim. Tāpat tautu tradīcijās vasaras saulgriežos augiem un puķēm ir īpašs, pat maģisks spēks. Interesanti, ka papardes zieda brīnumam līdzīgi kā latvieši, tic arī citas tautas. Vainagi tiek pīti ne tikai skaistumam, bet arī nākotnes paredzēšanai. Galdā gan katra tauta ceļ ko citu. Vienīgi latviešu vasaras saulgriežu svinības īpašas padara tautas dziesmas ar īpašo „līgo!”. Baltkrievijā īpaši svarīgs ir ūdens kults un ar to, līdzīgi kā citviet, saistīti krāšņi rituāli — nākotnes zīlēšana ar vainagiem, peldēšanās upēs, iešana pirtī.

Noslēgumā katrs kolektīvs saņēma īpašo svētku diplomu ar papardes ziedu, ko ar lielu mīlestību darināja Ārija Klints. Koncerta dalībniekus lakoniski uzjautrināja un izglītoja par Jana Kupalas tradīcījām programmas vadītāji: Dainis Platacis no Andrupenes Tautas nama un Danuta Jaruk no Baltkrievijas. Vienīgi vainagu pīšana izpalika, bet Dagdas jauniešu centra savāktie ziedi priecēja zāles skatītājus.

6. jūlijā Ūdens lielā stihija negāja secen Dagdai. Plānotais festivāla galakoncerts tika pārcelts uz Dagdas Kultūras centru. Pavisam īss svētku gājiens, lai neizpaliktu kopīgā svētku dalībnieku fotografēšanās piemiņai. Kopīgā dziesmā un dejā festivāla laikā vienojās pašmāju, kaimiņu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un baltkrievu kopienu kolektīvi no Latvijas, Baltkrievijas un Polijas. Festivāla svētku noslēguma koncertā programma bija domāta dažāda vecuma un gaumes klausītājiem. Īpaši baltkrievu kolektīvi no Polockas kultūras centra: tautas dziesmu ansamblis ’’Zamaniha’’ (vad. Sergejs Smuļko), no Grodnas soliste Kristīne Legesa, no Grodnas apgababala Zeļvas pilsētciemata tautas dziesmu ansamblis ''Veseluha'' (vad. Svetlana Soneca) un no Minskas apgabala Stariborisovas ciema, tautas dziesmu un deju ansamblis ''Trojecki muziki'' (vad. Svetlana Vašķeviča) izdziedāja baltkrievu tautas skanīgākās dziesmas un izdejoja raitākos deju soļus, kā arī priecēja skatītāju acis ar saviem košajiem tērpiem. Polijas kolektīvi ''Narewčanka'' (vad. Pjotr Skepko) un ''Novina'' (vad. Elena Damčuk) priecēja ar skanīgajām balsīm un jaukajām, plūstošajām akordeona skaņām. Mūsu Dagdas novada pašdarbnieku kolektīvi pārsteidza skatītājus ar jauniem priekšnesumiem. Svētku lielkoncertā, kas ilga 4,5 stundas, dejas, dziesmas un poētiskie numuri nomainīja viens otru, priecējot skatītājus, kuri ērti un omulīgi bija iekārtojušies Dagdas Kultūras centra iegādātajos jaunajos un mīkstajos krēslos, un tā varēja baudīt koncertu. Kolektīvu uzstāšanās skatītājos radīja daudz pozitīvu emociju, prieka un dāsnus aplausus. Festivāla dalībniekus sveica Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis, Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulāta Daugavpilī ģenerālkonsuls Vladimirs Kļimovs, Dagdas sadraudzības pilsētas Polijā Narewkas priekšsēdētājs Jan Homčuk, Dagdas Baltkrievu biedrības vadītāja Tatjana Gogalinska un Dagdas Kultūras centra vadītāja Inese Plesņa...

Svariņu Tautas nama, Konstantinovas Tautas nama un Dagdas Kultūras centra foajē trīs amatnieces no Grodnas (vad. Ludmila Lebedj) prezentēja savus izstrādājumus: baltkrievu keramiku, pinumus no salmiem, tamborējumus un adījumus, košumlietas (brošas, krelles, piespraudes, u.tml). Varēja gan pamielot acis, gan iegādāties sev tīkamu lietiņu.

''Fest 2019'' bija pārpildīts ar sirsnīgām emocijām un jauniem tikšanās priekiem. Spilgti tautas kostīmi, dziesmas, dejas, mūzika – tas viss ar mākslu un radošumu Dagdas novadā apvienoja vairākas valstis un tautas. Latviešu dziesmām un dejām līdzi dungoja delegācijas no Baltkrievijas, Polijas, bet baltkrievu dziesmas raisīja asaras daudziem, īpaši vecākās paaudzes skatītājiem. Vieskolektīvi pozitīvi novērtēja starptautiska līmeņa uzstāšanās pieredzi, organizāciju un dagdāniešu viesmīlību. Protams, baltkrievu kopienu vadītāju sirsnīgās sarunas, jaunu draugu iegūšana un milzīgs prieks par šo lielisko kopā būšanu Dagdas novada pasākumā. Ļoti gribas pieminēt pateicīgo publiku Svariņu Tautas nama koncertā, kas māksliniekus nemaz negribēja laist no skatuves. ''Vēl vienu dziesmu, vēl vienu dziesmu...! '', skanēja skaļi no publikas.

Paldies aktīvajai Ernas Šļahotas darbībai! Lietusgāze nedaudz iztraucēja konstantinoviešus, bet prieks, ka spēja ierasties arī kuplā skaitā uz koncertu. Paldies Gelenai Radelickai!

Pēc svētku koncerta izdevās parunāties ar baltkrievu biedrības ''Zlata'' vadītāju Zentu Tretjuku, kas ar asarām acīs stāstījo par savu izjusto uzstāšanos veco ļaužu pansionātā ''Ābeļdārzs''. Ar īpašām sajūtām uz Dagdu vienmēr dodas baltkrievu ansamblis ''Nadzeja'' (vad. Larisa Ļutko) no Rīgas, lai izjusto šo īpašo festivāla auru ar tā dažādajiem dalībniekiem. Kā teica viena no ansambļa dziedātājām Jeļena Lazareva : '' Tu atbrauci un iemīlēji šo festivālu''... Un kur nu vēl kaimiņu: ludzāniešu, līvāniešu, daugavpiliešu, preiliešu dāvātās dziesmas, azartiskās dejas no Grāveru un Griškānu pagastiem! Atvainojiet, ja kādu nenosaucu…

V starptautisko baltkrievu dziesmu un deju festivālu ''Fest 2019'' organizēja Dagdas baltkrievu biedrība ''Verbica'' (vad. Tatjana Gogalinska), Dagdas Kultūras centrs (vad. Inese Plesņa) un Dagdas novada pašvaldība. Pasākumu atbalstīja Dagdas novada pašvaldība un Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulāts Daugavpilī.

 

Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls