Jauniešu ziņas, Ziņas

05.07.2018

Uzsākta Dagdas jauniešu projekta „Asfalta spēles brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai” īstenošana

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

   Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2018” ietvaros vietējā jauniešu grupa- A.Bačkurs, K.Babris, L.Odiņeca, L.Borisova, D. Smoļaņinova, A. Cimoška - 2018. gada pavasarī iesniedza projekta „Asfalta spēles brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai”  pieteikumu. Projekta galvenais mērķis - attīstīt Dagdas novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādību, un tā īstenošanai tika piešķirts finansējums 500,-EUR apjomā.

    Projekta īstenošanas gaitā tika nopirkts āra spēļu komplekts -“Cirks”, “Riču-raču”, “Samezglojies”, “Domino” - , kas ir domāts Dagdas bērnu un jauniešu pasākumu organizēšanai, sadarbībā ar JB “Dagne”.  Šīs spēles jau tiek intensīvi izmantotas, organizējot pasākumus/ aktivitātes gan Dagadas novada Jauniešu centrā, gan ārpus tā. Spēlēs iesaistās arvien lielāks bērnu un jauniešu skaits. Piemēram, spēles lieti noderēja, kad Dagdas Jauniešu centrā viesojās ciemiņi -16 bērni un jaunieši no Aleksandrovas internātpamatskolas un Lietuvas pilsētas Visaginas, kā arī spēli “Cirks”  Dagdas novada jaunieši jūnija nogalē izmantoja VIKC “Ķepa” rīkotajā pasākumā. Spēļu tehniskā specifikācija paredz to izmantošanu gan ārā, gan iekštelpās.

    Šobrīd projekta grupa nepacietīgi gaida saulainu laiku, lai ar specializētām krāsām varētu sākt zīmēt iecerētās spēles uz asfalta seguma JIC “Parka rozes” teritorijā. Atbilstoši projektā paredzamajām aktivitātēm, jaunieši jau ir veikuši uzkopšanas darbus JIC “Parka rozes” teritorijā, iegādājušies krāsas, otiņas un citus zīmēšanai nepieciešamos materiālus. Jau jūlijā jaunieši plāno uzzīmēt “asfalta spēles” un iekļaut tās JIC rīkotajos pasākumos.  

 

Projekta vadītāja Liāna Odiņeca

 

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls