Ziņas

07.11.2017

Uzlabota Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamība

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

Pateicoties projekta Nr.16-03-AL33-A019.2201-000010 „Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana” ietvaros veiktajiem darbiem, tika būtiski sakārtots kultūras objekts, tā pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība.

Projekta mērķis bija sakārtot kultūras objekta infrastruktūru, uzlabojot baznīcas un tūrisma pakalpojuma pieejamību un sasniedzamību. Tas tika sasniegts.

 

Projekta ietvaros baznīcas dārzā ir izbūvēti jauni bruģa celiņi, ierīkots panduss un atjaunoti divi ieejas mezgli. Ieeja baznīcā tagad ir pielāgota gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan senioriem, gan vecākiem ar ratiņiem. Pārbūvējot ieejas kāpnes (gan galveno ieeju, gan palīgieeju), tika saglabāti visi vēsturiskie akmens bluķi, kas tika integrēti modernā būvniecības izpildījumā. Līdz ar to atjaunotā infrastruktūra ir gan estētiski pievilcīga, gan arī maksimāli funkcionāla un kvalitatīva.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 12 724,73, tajā skaitā EUR 11 452,26 (90%) – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības finansējums, EUR 1272,47 (10%) – Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums.

 

Atjaunošanas darbi sākās maijā un, neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, ir veiksmīgi pabeigti oktobrī.  Paldies projektētājiem SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” par izstrādāto tehnisko risinājumu un veiktajām izmaiņām tajā, SIA “Līgaiši” par kvalitatīvi un savlaicīgi veiktajiem būvdarbiem, SIA “VTV 14” par būvuzraudzības pakalpojumiem un Dagdas novada pašvaldībai par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta īstenošanai.

 

Projekta rezultāti būs ilgtspējīgi - uzlabotais objekts būs atvērts un sasniedzams visai sabiedrībai, jo vides pieejamība attiecas ne tikai uz cilvēkiem riteņkrēslā, bet arī uz veciem cilvēkiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un citiem cilvēkiem dažādās dzīves situācijās. 

 

Vairāk  informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Asūnes Sv.Krusta Pagodināšanas Romas katoļu draudze

 

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls