Vakances ziņas, Paziņojumi

20.09.2019

TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJA VAKANCE

1 1/
 • 1

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA PRETENDENTUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJA VAKANCEI (uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un organizēt iestādes darbu;
 • piedalīties vietējos, reģionālajos un starptautiskajos tūrisma projektos;
 • nodrošināt tūrisma maršrutu un produktu izstrādi, attīstību un tālāku informācijas nodošanu iedzīvotājiem un viesiem;
 • sekmēt jaunu tūrisma produktu veidošanu;
 • veikt uzskaiti par organizācijām un uzņēmumiem, kuri nodrošina pakalpojumu sniegšanu tūristiem Dagdas novada teritorijā, koordinēt to darbību un sekmēt to attīstību atbilstoši Dagdas novada tūrisma politikai;
 • apkopot tūrisma statistiku;
 • apkopot, aktualizēt un sniegt tūrisma informāciju;
 • sniegt informatīvu atbalstu tūrisma pakalpojuma sniedzējiem;
 • popularizēt vietējā un starptautiskajā tirgū tūrisma iespējas Dagdas novadā;
 • gatavot un izdod informatīvus un reklāmas materiālus par Dagdas novadu un veikt reklāmas darbību plašsaziņas līdzekļos;
 • sekmēt Dagdas novada reprezentācijas materiālu (kartes, bukleti, suvenīri u.c.) izstrādi un tūrisma informācijas aktualizāciju Dagdas novada tūrisma mājaslapā www.visitdagda.com un citos publiskajos tūrisma informācijas tīklos un regulāri atjaunot informāciju;
 • piedalīties starptautiskajos un vietējos tūrisma gadatirgos un izstādēs;
 • sekmēt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšnu;

 

Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • augstākā izglītība, par priekšrocību tiks uzskatīta augstākā izglītība tūrisma nozarē vai citā līdzīgā darbības sfērā;
 • vēlama darba pieredze tūrisma jomā vai vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • labas krievu un angļu valodas prasmes sava amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā līmenī;
 • teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
 • lieliskas saskarsmes, organizatoriskas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas;

Piedāvājam: 

 

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • pilnu darba slodzi;
 • stabilu atalgojumu EUR 800 (Bruto) mēnesī.

 

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot sekojošus dokumentus: CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, motivētu pieteikuma vēstuli, kurā pamatota pretendenta atbilstība amatam, Pieteikumus ar norādi “Tūrisma informācijas centra vadītājs” vēlams sūtīt uz e-pastu dome@dagda.lv vaiiesniegt Dagdas novada pašvaldības kancelejā Alejas ielā 4, Dagdā, darba laikā līdz 2019.gada 20.septembrim plkst.11.00.

Datu pārzinis ir Dagdas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000041224, juridiskā adrese Alejas aleja 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, tālr. 65681434, 26562946, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Dagdas novada pašvaldības mājaslapā http://www.dagda.lv/uploads/media/datu_apstrade_personala_atlases_procesa.pdf

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls