Ziņas

13.06.2018

Tiek atsākti darbi pie VSPC “Dagda”

12345 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2017.gada rudenī, pamatojoties uz iepriekš veikto iepirkumu, tika noslēgts līgums ar SIA “Austrumu būvnieks” par auto stāvlaukuma izbūvi pie Veselības un sociālo pakalpojumu centra (VSPC) “Dagda”, taču līguma darbības laikā ir radušās sadarbības problēmas un būvdarbi netika izpildīti pilna apmērā, līguma termiņam beidzoties.

Šā gada aprīlī tika pieņemts lēmums lauzt līgumu ar SIA “Austrumu būvnieks” un izsludināt jaunu iepirkumu par atlikušajiem auto stāvlaukuma izbūves darbiem. Atkārtotā iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “VTV 14” un ar 1.jūniju pēc ilga pārtraukuma būvdarbi tiek turpināti. Tiek plānots, ka jauns auto stāvlaukums VSPC “Dagda” apmeklētajiem būs pieejams šīs vasaras nogalē. Pateicamies visiem Dagdas novada iedzīvotājiem par pacietību un atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu laikā.

Auto stāvlaukums pie VSPC “Dagda” tiek izbūvēts vietējās rīcības grupas “Krāslavas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta Nr. 16-03-AL33-A019.2201-000007 “VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Auto stāvlaukuma teritorija tiks izveidota ar mērķi uzlabot VSPC “Dagda” pakalpojumu pieejamību Dagda novada iedzīvotājiem. Izveidotais stāvlaukums tiks sadalīts pa zonām, kurās būs iespēja piebraukt un novietot automašīnu tuvāk ieejai cilvēkiem ar kustības traucējumiem (cilvēkiem ar invaliditāti), kā arī tiks paredzētas auto stāvvietas ģimenēm ar maziem bērniem.

____________________________________________________________________________________________________________

Projekta kopējās izmaksas 71 938,86 EUR,

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 28 591,76 EUR

Publiskais finansējums – 43 347,10 EUR

 

Projektu koordinators

Olga Gekiša

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls