Ziņas

15.05.2019

Starpnovadu Krāslavas, Dagdas un Aglonas Sarkanā krusta komitejas organizētās Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības

123456 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

14.maijā Krāslavas pamatskolas teritorijā notika Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības. Laiks īpaši nelutināja komandas. Sacensībās tika izveidoti praktiskie pirmās palīdzības sniegšanas etapi, kuros ar statistu un grimētāju palīdzību attēloti dzīves īstenībai pietuvināti nelaimes gadījumi ar vairākiem cietušajiem.

Sacensību darbība norisinājās 9 praktiskajos etapos, 2 teorētiskajos. Sacensību mērķis: padziļināt skolēnu zināšanas par pirmās palīdzības būtību un tās savlaicīgas sniegšanas nozīmi ikdienas situācijās; veicināt skolēnu līdzcietības un atbildības jūtu nostiprināšanu; atraisīt vēlmi un drosmi palīdzēt cietušā (saslimušā) dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

Katrā no deviņiem etapiem skolēnus gaidīja jaunas situācijas, kad bija nepieciešama tūlītēja iejaukšanās. Apdegumi un asiņošana, saindēšanās, šoka stāvokļi un elpas trūkuma lēkmes, lūzumi un daudz traumu pēc avārijas – bija nepieciešama tūlītēja reakcija, racionāls esošo resursu pielietojums, pareiza saziņa ar ātro palīdzību. Un visu iemaņu pielietošana, lai saglabātu cietušā dzīvību līdz brīdim, kad ierodas mediķi. Piedāvātie apstākļi bija visdažādākie: pilsēta, slēgta telpa vai pikniks dabā – visur bija jārīkojas ātri, bet bez haotiskas steigas. Sacensībās piedalījās 5 komandas pamatskolu grupā un 6 komandas vidusskolu grupā. Pamatskolu grupā 1.vietu ieguva Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu komanda, 2.vietu Krāslavas pamatskola, 3.vietu Indras pamatskola. Attiecīgi nākošās sekoja ar nelielu punktu atstarpi: Andrupenes pamatskola un Krāslavas Valsts ģimnāzijas otrā 7.-9.klašu komanda.

Vecākajā grupā jeb vidusskolu grupā izteikti līderi bija Jaunsargu komanda no Krāslavas.

 2.un 3.vietu sadalīja Dagdas vidusskolas divas komandas. Kā nākošās sekoja Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Aglonas vidusskolas komandas.

Komandu sagatavotības līmenis kļūst ar katru gadu labāks. Paldies skolu medmāsām, skolotājiem par ieguldīto darbu! Paldies par atbalstu LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas komitejai un izpilddirektorei Sandrai Molotokai! Jaunsargu vadītājam Ērikam Daniļevičam par etapu sagatavošanu! Paldies par atbalstu sekmīgai sacensību norisei Krāslavas pamatskolas direktorei Vijai Koncevičai!

 

LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas komitejas locekle: Marija Micķeviča

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls