Ziņas

11.09.2019

“SAPŅU ROTAĻPLACIS”

12345678 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

2019.gada Dagdas novada pašvaldības projekta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” ietvaros Dagdas pagasta Ozoliņos tika īstenots projekts “SAPŅU ROTAĻPLACIS”. Rotaļplacis atrodas ciemata centrā un ir brīvi pieejams.

   Projekta ietvaros tika iegādāti materiāli daudzfunkcionālās rotaļu iekārtas izgatavošanai. Rotaļu iekārta ietver sevī slidkalniņu, divu veidu iekarināmās šūpoles, klints kāpšanai un balansa šūpoles.
Pašu spēkiem tika uzstādīta smilšu kaste, iegādāts batuts un uzstādīts nožogojums no Valsts vietējā autoceļa Jubeļi – Ozoliņi (V653) puses, kas nodrošinās bērnu drošību atrodoties rotaļu placī.
   Kā arī ceļa posmā, kur atrodas rotaļplacis Valsts autoceļu uzturētājs uzstādīja brīdinājuma zīmes “Bērni”, kas liks autovadītājiem būt uzmanīgākiem minētajā ceļa posmā.
   Īstenotais projekts veicina bērnu pilnvērtīgu attīstību, dažādo bērnu brīvā laika pavadīšanu dažāda vecuma bērniem kā arī uzlabo novada kopējo pozitīvo tēlu, norādot, ka arī nelielos ciematos rūpējas par bērnu veselīgu brīvā laika pavadīšanu.
   Ciemata iedzīvotāju vārdā gribam pateikties Dagdas novada pašvaldībai, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatoriem, par sniegto atbalstu projekta realizēšanas laikā.


Dagdas pagasta “Ciema OZOLIŅI iedzīvotāji” darba grupa.

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls