Izglītības ziņas

04.12.2018

Rudens aktivitātes “Saulītē”

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

Klāt ir rudens, kurš reizē priecē ar krāsainajām rudens lapām, gan liek sarauties un padrebināties draiskajā vējā.

Mācību gadu uzsākām ar svinībām, veltītām Zinību dienai. Mūs apciemoja Sprīdītis un laimes māte. Atkaltikšanos nosvinējām ar dziesmām , dejām un gardām konfektēm.

Mūsu iestādes bērni kopā ar savām ģimenēm izveidoja grandiozu izstādi ,,Rakstu raksti tēvu jostā’’ ar jostu fragmentiem par godu Latvijas simtgadei.

Kā ierasts septembrī katra grupiņa atzīmēja Tēva dienu.

Atzīmējot Mikeļdienu, katra grupa iesaistījās sporta aktivitātēs ar Mikeļdienu kukulīti un kopā ar vecākiem radīja neaizmirstamu izstādi ”Rudens veltes raisa fantāziju”.

Oktobris ,,Saulītē’’ atnāca ar “Bitīšu”, “Ežuku” un “Taurentiņu” grupiņu grāmatzīmju izstādes apmeklēšanu Dagdas novada bērnu bibliotēkā.

5.oktobrī skolotāju dienas pasākumā tika godinātas mūsu iestādes 6 pedagoģes, 4 tehniskie darbinieki un pavāre.

No 8.-12.oktobrim karjeras nedēļas ietvaros grupiņu “Bitītes”, “Ežuki” un “Taurentiņi” audzēkņi apmeklēja Daugavpils būvniecības tehnikuma filiāli Dagdā, kur iepazinās ar tehnikumā apgūstamajām profesijām, proti apdares darbu tehniķis, krāšņu un kamīnu mūrnieks, pavārs, konditora palīgs, interjera noformētājs. Iestādes pedagogi ar lielu interesi un praktiskām darbībām parādīja un deva iespēju pašiem pirmsskolniekiem izmēģināt katra aroda darbu.

Grupiņa “Ežuki” apmeklēja policijas iecirkni, frizētavu un apskatījās kā strādā kurpnieks. Mazāko grupiņu audzēkņi iepazina mūsu iestādē strādājošo darbinieku profesijas.

Ežuku grupiņas audzēkņi piedalījās Spicītes organizētajos zīmējumu konkursos “Mans rudens”, “Sēne”.

17.okobrī sešas iestādes skolotājas devās uz pieredzes apmaiņas semināru “Mācību un izziņas ekskursiju organizēšana pirmsskolā- pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstībā” uz Andrupenes pirmsskolas izglītības iestādi “Avotiņš”.

Oktobra mēnesī visās iestādes grupiņās norisinājās vecāku sapulces.

Savu pēdējo kalendāro dienu oktobris noslēdza ar sportiskajām aktivitātēm par godu Latvijas simtgadei “Mēs piederam Latvijai”.

 Novembris ir jautrais budēļu jeb ķekatu laiks, kurā aktīvi iesaistījās visas mūsu iestādes grupiņas apliecinot Mārtiņdienas atnākšanu ar jautrām dziesmām, dejām un ķekatās iešanu.

Vecākajās grupiņās tika atzīmēta Lāčplēša diena, kur bērni zīmēja, krāsoja, klausījās stāstus par Lāčplēsi.

Liela uzmanība tika veltīta Latvijas simtgades svinībām. Viss pedagoģiskais kolektīvs iesaistījās iestādes telpu un laukumu noformēšanā. Iestādes grupiņas aktīvi darbojās rotaļnodarbībās, darinot Latvijas simboliku, mācoties dzejoļus , dziesmiņas un dejas, kā arī klausoties stāstos par valsts svētku svinēšanu.

16.novembrī visas iestādes grupiņas sapulcējās aktu zālē, kur dziedāja himnu un citas dziesmas, rotaļājās un vienojās kopīgā dejā, kas radīja ļoti sirsnīgu, svinīgu un emocionālu atmosfēru.

 

“Zvaniņu”, ”Bitīšu” un “Taurentiņu” skolotājas: Alla, Ieva, Ilona, Iveta, Jeļena un Irēna.

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls