Izglītības ziņas

13.06.2018

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Ezernieku vidusskolā

1 1/
  • 1

Projektā Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2017./2018.m.g. 2.semestrī Ezernieku vidusskolā ir iesaistīti 4 skolēni.

Tika izstrādāti individuālie plāni priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riska samazināšanai, pievēršot uzmanību skolēnu sociālekonomiskiem riskiem un grūtībām mācīties.

Skolēniem, kuri labprāt iesaistās projekta paredzētajās aktivitātēs, viennozīmīgi ir pozitīvs rezultāts: izpildīti mājas darbi, izveidojās labāks kontakts ar pedagogu, skolēni nebaidās jautāt neizprasto, cenšas uzlabot pārbaudes darba vērtējumu, papildus mācās neapgūto vielu. Stundās ir drošāki, aktīvāk iesaistās mācību procesā. Visi sekmīgi pabeidza mācību gadu.

Problemātiski palīdzēt tam skolēnam, kurš piekritis sadarboties projekta ietvaros gan ar priekšmeta skolotāju, gan skolas psihologu, tomēr izvairās ne tikai no papildus darba priekšmetā, bet pat no sarunas, uzskatot, ka pats varēs tikt galā ar savām problēmām. Ja skolēns to nevēlas, uzspiest apmeklēt nodarbības nedrīkst. Sekmes mācību priekšmetos neuzlabojās.

 


Veneranda Lutinska
Ezernieku vidusskolas skolotāja

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls