Paziņojumi, Ziņas

30.06.2019

Paziņojums

1 1/
  • 1

Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Dagdas novadā

Pamatojoties uz Dagdas novada domes 2019.gada 27. jūnija lēmumu „ Par atkritumu apsaimniekošanas  maksu Dagdas novadā” (prot. Nr.7, 20.§) ar 2019.gada 1.oktobri  tiek noteikta maksa 13,97 EUR/1m3 apmērā, neieskaitot PVN, par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu Dagdas novadā.

Papildus lēmuma 1.punktā noteiktajai maksai atkritumu radītāji vai valdītāji maksā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Cinīši” 2,87 EUR/1m3 un dabas resursa nodokli 2,58 EUR/1m3, neieskaitot PVN.

 

Tarīfs par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu / 1m3 Dabas resursu nodoklis Sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Cinīši” KOPĀ bez PVN KOPĀ ar PVN
13,97€ 2,58€ 2,87€ 19,42€ 23,50€
<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls