Domes ziņas, Ziņas

03.05.2022

5. maijā sāksies reģistrēšanās vasaras darbam

1 1/
  • 1

Skolēnu nodarbinātības mērķis ir radīt iespēju skolēniem apgūt darba prasmes un iemaņas, sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, radīt interesi par Krāslavas novadā esošajām karjeras iespējām.

Mērķauditorija – jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 2022.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 31.augustam. Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi.

Elektroniski reģistrēties pasākumam Latgales reģionā skolēni varēs no 2022.gada 5.maija iesniedzot pieteikumu Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk NVA) mājas lapā, saskaņā ar noteikumu prasībām.

Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība nodrošina 80 darba vietas uz pusslodzi. Jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem (neieskaitot) tiek nodarbināti 3,5 stundas dienā. Jaunieši vecumā no 18 līdz 20 gadiem tiek nodarbināti 4 stundas dienā.

Atlases kritēriji skolēnu nodarbinātībai vasaras laikā – Dagdas pilsētas un pagastu apvienības teritorijā:

  1. Skolēnu pieteikumus izvērtē rindas kārtībā pēc elektronisko pieteikumu iesniegšanas NVA skolēnu vasaras darbam.
  2. Skolēns iepriekšējā 2021.gada laikā nav piedalījies Skolēnu nodarbinātības un atbalsta pasākumos.
  3. Darba vietu sadale norisināsies izlozes kārtībā, pēc skolēnu pieteikumu izvērtēšanas un atbilstības atlases kritērijiem.
  4. Skolēni, kuriem iepriekš ir panākta vienošanās ar konkrētu Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības iestādi, tiek nodarbināti ārpus izlozes kārtības.

Reģistrācijas kārtība

  1. Reģistrēšanās skolēniem ir obligāta. To varēs izdarīt patstāvīgi, sekojot aktuālai informācijai https://jauniesi.nva.gov.lv/. Skolēnam jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt.

Ar detalizētu informāciju par pasākuma norises gaitu un reģistrēšanas kārtību var iepazīties NVA mājas lapā www.nva.gov.lv.

 

Krāslavas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas

Projektu speciāliste

Olga Gekiša

Tel.Nr. 65681726

<- Atpakaļ uz: Krāslavas novada Dagdas portāls