Izsoles, Paziņojumi

26.02.2018

Pašvaldības īpašuma “Vijolītes” Šķaunes pagastā cirsmas izsole

1/

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka 2018.gada 5.aprīlī plkst.15:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli notiks vienas cirsmas divu nogabalu mutiska izsole, kas tiks izsolīti kā viens vesels objekts.

Cirsmas krāja – 3237,32 m3.

 

Izsoles sākumcena EUR 42 750.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres līdz 2018.gada 5.aprīļa plkst. 14:00, pēc adreses Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, darba dienās no plkst. 8:00-12:00 un no plkst.13:00-15:00, kontaktinformācija pa tālruni 656 81434.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pielikumā.


<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls