Paziņojumi, Domes ziņas, Ziņas

18.12.2020

Par rīcību ārkārtējās situācijas laikā

1 1/
  • 1

Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra rīkojumu Nr.777 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””, lai ierobežotu straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos -

Ar 2020.gada 21.decembri pārtraukt darbību:

1.Dagdas novada Kultūras centrā un tās struktūrvienībās, izņemot darbiniekus, kas iesaistīti kultūras e-pakalpojumu un aktivitāšu brīvdabas teritorijās nodrošināšanā;

2.Dagdas novada bibliotēkā un tās struktūrvienībās;

3.Muzejā “Andrupenes lauku sēta”, izņemot muzeja brīvdabas teritoriju;

4.Vides izglītības un kultūras centrā “Ķepa”;

5.Jaundomes muižas vides izglītības centrā un ekspozīciju zālē,

6.  dušas pakalpojumu sniegšanā Asūnē, Ezerniekos un Svarincos.

 

Rīkojums spēkā līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai.

 

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls