Izglītības ziņas

12.01.2022

Paldies diena Ezernieku vidusskolā

12345 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

11.janvāris ir Starptautiskā PALDIES diena. Pateicības vārdiem ir stipra iedarbība, ar to cilvēki dāvina prieku cits citam un pauž uzmanību, bez kuras nevar dzīvot neviens cilvēks.

Ap mums ir īpaši cilvēki, kas palīdz, atbalsta un dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam!.  No sirds vēlamies pateikt PALDIES:

Vitālijam un Vladislavam Dorofejeviem par sarūpētajām dāvanām sākumskolas skolēniem, Ziemassvētku vecītim par to pasniegšanu!

Paldies Ezernieku pagasta pārvaldei, skolas vadībai par sadarbību un sarūpētajām dāvanām centīgākajiem skolēniem!

Paldies Ziemassvētku rūķīšiem, 2000.gada absolventiem – Mubarakam Eminovam, Ilzei Aizsilai, Dainim Zariņam, Diānai Iļjinai, Diānai Lubganei, Elmāram Baltiņam, Inetai Zaharevskai, Jurim Šustam, Viktorijai Kortmann par sarūpētajām Ziemassvētku dāvanām četriem Ezernieku vidusskolas daudzbērnu ģimeņu skolēniem.

Skola nav tā vieta, kur darītājs ir tikai viens cilvēks. Tāpēc paldies skolas vadībai, visiem skolotājiem, atbalsta personālam, tehniskajiem darbiniekiem par Jūsu izturību un pacietību sarežģītajos un neierastajos mācību apstākļos, paldies par savstarpējo atbalstu un neatlaidību, neizsīkstošu mīlestību un Jūsu milzīgo ieguldījumu mācību procesa nodrošināšanā.

Paldies visiem mūsu skolēniem par centību, neatlaidību un uzdrīkstēšanos.

Paldies skolēnu vecākiem par atsaucību, par atbildīgu un pašaizliedzīgu attieksmi un sadarbību ar skolu!

Paldies visiem, kas ar savu darbu radīja svētku izjūtu sev un citiem.

„Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt.” (K.Skalbe)

 

Informāciju sagatavoja

Ezernieku vidusskolas direktora vietniece

Svetlana Malinovska

 

<- Atpakaļ uz: Krāslavas novada Dagdas portāls