Paziņojumi

19.06.2020

Nomnieku saraksts, kuri saņēma atbalsta pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatību

1 1/
  • 1

Nosaukums

Atbalsta veids

IU “Minolta”

Nomas maksas samazinājums atbilstoši nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls