Ziņas, Novada ziņas, Paziņojumi

08.03.2017

Nepieciešams ikkatrs atbalsts

12 1/
  • 1
  • 2

Pagājušā gada nogalē LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes Māmiņu centrs piedalījās Kopienu Iniciatīvu Fonda izsludinātajā projektu konkursā, kur guva augstu novērtējumu.

Tā mērķis ir uzlabot Šķaunes pagasta mazaizsargāto iedzīvotāju, daudzbērnu ģimeņu, māmiņu ar bērniem dzīves kvalitāti, iesaistot viņus daudzveidīgās saturīgās nodarbēs, izglītojot un uzlabojot viņu ikdienu.


Lai to īstenotu projekta “Šķaunes Māmiņu centra attīstība” otro kārtu, vajadzīgs Jūsu atbalsts, jo ieplānotās aktivitātes ir atkarīgas no savākto ziedojumu summas. Kopējās izmaksas sastāda 5350 eiro, uz šo brīdi jau ir saziedoti 2600,00 eiro.

Paredzamās aktivitātes:

  • - apmācības, lai uzzinātu vairāk par bērnu un vecāku tiesībām, pienākumiem, kā arī atbildību;
  • - piedalīšanās bērnu pasākuma organizēšanā un vadīšanā, kas veicinās iedzīvotāju pilsonisko iniciatīvu, ļaus iedzīvotājiem līdzdarboties, uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti;
  • - izglītojošās ekspedīcijās ar laivām pa Šķaunes ezeru, lai izpētītu apkārtējo dabu un uzzināt par tās izdzīvošanas iespējām;
  • - pieredzes apmaiņas brauciens uz Latvijas Sarkanā Krusta komiteju Rīgā, lai iepazītos ar tā kustību, vēsturi,darbību, kā arī tikšanās ar brīvprātīga darba veicējiem, gūstot pieredzi un iedvesmu iesaistīties brīvprātīgajā darbā vietējā, starptautiskā mērogā;
  • - izglītojošais brauciens un zinātnisko centru "AHHA" Igaunijā, lai gūtu jaunas zināšanas izmantojot neformālas mācīšanas metodes;
  • - radošās darbnīcās (piemēram, sveču liešana), gatavojoties valsts svētku svinībām, lai stiprinātu iedzīvotāju valsts piederības sajūtu;
  • - labdarības pasākums - vientuļo pensionāru sveikšanā Ziemassvētkos, kas mācīs līdzdarboties, palīdzēt viens otram, izjust empātiju;
  • - īpašo kalendāru veidošanas process, lai attīstītu un saglabātu kopienas sajūtu un arī turpmāk atbalstītu un palīdzētu viens otram.

 

Projekta īstenotāji atalgojumu par ieplānotajām aktivitātēm nesaņem.


Ar izsludinātā projekta norisi var iepazīties fonda mājas lapā www.iniciativa.lv sadaļā "Palīdzība" - Šķaunes māmiņu centra attīstība.


Ja vēlies palīdzēt īstenot mūsu sapņus, būsim ļoti pateicīgi. Paldies visiem, kas jau ir ziedojuši. Līdzekļus var ieskaitīt KIF fonda kontā līdz 15.aprīlim. Lūgums mērķī norādīt mūsu projekta nosaukumu "Šķaunes Māmiņu centra attīstība".

Nodibinājums "Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds"

Reģistrācijas Nr. 40008090267

AS "SEB Banka"

LV16UNLA0050006407607

Nodokļu atvieglojumiem fonds apņemas izsniegt izziņu par saņemto finansējumu.

 

Sandra Drozdova

LSK Krāslavas, Dagdas,Aglonas novadu komitejas

Šķaunes māmiņu centra vadītāja
mob.tel. 22429754

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls