Tautsaimniecības ziņas

09.01.2020

Lauksaimniecības datu centra informācija novietņu īpašniekiem

1 1/
 • 1

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumiem Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”, līdz 2020. gada 1. februārim Jums jāsniedz Lauksaimniecības datu centram (LDC) informācija par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un kūtsmēslu uzglabāšanas veidu novietnē pēc stāvokļa uz 2020. gada 1. janvāri.

Informācijas iesniegšana ir obligāta par šādām dzīvnieku sugām un minimālo skaitu:

 • Liellopi – no pirmā dzīvnieka;
 • Aitas + kazas – kopskaitā no 5 dzīvniekiem;
 • Zirgi – no 5 dzīvniekiem;
 • Mājputni – no 10 putniem;
 • Cūkas – no 1 sivēnmātes, pārējās cūkas – no 3.

Anketā norāda informāciju tikai par tām dzīvnieku sugām un kritērijiem, kas ir attiecināmi uz konkrēto novietni.

Ja novietnē ir vairāku sugu dzīvnieki, anketa jāaizpilda par visām sugām neatkarīgi no dzīvnieku skaita!

Ja ir vairākas novietnes, dati jāaizpilda par katru atsevišķi.

Piemērs:

 • Ja kūtsmēslus uzglabājat tikai betonētā krātuvē, tad nav jāaizpilda sadaļa par glabāšanu kaudzē vai dziļo pakaišu novietnē.
 • Lodziņos raksta tikai skaitļus atbilstoši norādītajai mērvienībai:

Uzsākot anketas aizpildi, lūdzu, katras sadaļas saturu vispirms apskatiet kopumā un tikai tad aizpildiet kritērijus, kas attiecināmi uz novietni!

Sadaļa Pamatdati – obligāti jānorāda novietnes numurs un atrašanās vieta.

 • 1. Kūtsmēslu apsaimniekošana – norāda pakaišu, šķidrmēslu un vircas uzglabāšanas veidu un kapacitāti.
 • 2. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Slaucamo govju novietne – aizpilda datus, ja saimniecībā ir slaucamās govis un ataudzējamie teļi (no pirmā dzīvnieka). Norāda dzīvnieku turēšanas apstākļus un barošanu.
 • 3. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Pārējie liellopi (t.sk. gaļas liellopi) – aizpilda par liellopu, izņemot slaucamo govju un ataudzējamo teļu turēšanas apstākļiem un barošanu (no pirmā dzīvnieka).
 • 4. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Cūkas – sadaļu aizpilda gan par atražošanai/audzēšanai paredzētām cūkām (sākot no 1 sivēnmātes vai 3 cūkām), gan pašpatēriņam turētām (sākot no 3 cūkām). Norāda dzīvnieku turēšanas apstākļus un barošanu.
 • 5. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Mājputnu novietne – sadaļu aizpilda, ja novietnē tiek turētas dējējvistas, broileri, tītari, pīles un/vai zosis (sākot no 10 putniem). Norāda turēšanas apstākļus un barošanu.
 • 6. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Aitu novietne – sadaļu aizpilda, ja novietnē tiek turētas vismaz 5 aitas vai, ja audzē arī kazas, tad aitu un kazu kopskaits ir vismaz 5. Norāda dzīvnieku turēšanas apstākļus un barošanu.
 • 7. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Kazu novietne – sadaļu aizpilda, ja novietnē tiek turētas vismaz 5 kazas vai, ja audzē arī aitas, tad aitu un kazu kopskaits ir vismaz 5. Norāda dzīvnieku turēšanas apstākļus un barošanu.
 • 8. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Zirgu novietne – sadaļu aizpilda, ja novietnē tiek turēti vismaz 5 zirgu dzimtas dzīvnieki. Norāda dzīvnieku turēšanas apstākļus un barošanu.

1. Visērtāk anketu aizpildīt tiešsaistē LDC mājas lapas www.ldc.gov.lv  autorizētajā sadaļā, izmantojot LDC autentifikāciju vai Vienoto pieteikšanos ar i-bankas autentifikāciju!

2. Veidlapa Nr. 6.1. https://www.ldc.gov.lv/lv/dokumentu_un_veidlapu_iesniegsanas_kartiba/veidlapu_paraugi/

Uzsākot anketas aizpildi, lūdzu, katras sadaļas saturu vispirms apskatiet kopumā un tikai tad aizpildiet kritērijus, kas attiecināmi uz novietni!

Informācijā par anketas iesniedzēju jānorāda vārds, uzvārds un aizpildes datums. Aizpildītā anketa obligāti jāparaksta.

Aizpildītu un parakstītu anketu var iesniegt:

 • sūtot pa pastu: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010;
 • e-pastā ldc@ldc.gov.lv;
 • klātienē Lauksaimniecības datu centrā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar LDC speciālistiem pa tālruni 67095069, 67095057, 67027240.

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls