Ziņas, Kultūras ziņas

10.05.2017

Latgales sitmgades pasākumā

12 1/
  • 1
  • 2

5.maijā Dagdas novada delegācija piedalījās Latgales simtgades kongresa pasākumos Rēzeknē.

Dagdas novada domes priekšsēdētāja Sandra Viškure kopā ar citu pašvaldību vadītājiem piedalījās aizlūgumā Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē un devās svinīgajā gājienā uz kongresa piemiņas zīmes atklāšanas pasākumu. Līdzās visu Latgales novadu zīmēm bija arī novada karogs, ko svinībās nesa Ezernieku vidusskolas jaunieši. Pasākumā bija klāt visi valsts augstākie vadītāji, garīdzniecība un plaši pārstāvēts bija Latgales sabiedrisko darbinieku un kultūras darbinieku loks. Pasākumu translēja valsts TV un radio, nozīmīgā notikuma plašie atspoguļojumi joprojām turpinās medijos un sociālajos tīklos.

 

Piemiņas zīmes atklāšanas svinīgajā daļā piedalījās kopkoris, dejotāji, orķestris, aktieru grupa (viņu vidū arī Andrupenes TN vadītājs Dainis Platacis) kā arī četras folkloras kopas no Viļāniem, Andrupenes (folkloras kopa “Sovvaļnīki”), Ciblas un Upītes.

 

Savukārt 6.maijā pašvaldības vadītāja un Andrupenes folkloristi tikās ar Sibīrijas latgaliešu biedrību delegātiem, Latvijas Universitātes un Sanktpēterburgas Universitātes zinātniekiem, kas bija ieradušies uz pasaules latgaliešu saietu. Priecājamies par godu būt klāt Latgales kongresa 100gades svinībās Rēzeknē.

 

Folkloras kopa “Sovvaļnīki”

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls