Jauniešu ziņas

15.10.2020

Labo darbu nedēļa Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā

1 1/
  • 1

Labo darbu nedēļas ietvaros Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā (Alejas ielā 11A) tika paveikti gan lielāki, gan mazāki darbiņi: tika sagrābtas lapas, uzkopts dabas stūrītis “Apceļo Latviju”, novadīta radošā darbnīca “Rudens vitamīnu pušķis”, īstenota aktivitāte “Esi redzams un vesels”.

9.oktobrī Jauniešu centrā ciemojās Dagdas vidusskolas 4.a klases skolēni un viņu audzinātāja Rita Vaišļa. Bērni, strādājot čakli un ar prieku, neilgā laika posmā paveica ļoti daudz: puķudobē iestādīja jaunus stādus, sakārtoja Pasaku namiņu, uzkopa dabas stūrīti “Apceļo Latviju” un sagrāba lapas. Savukārt, Centra iekštelpās skolēni iesaistījās radošajās darbnīcās “Rudens vitamīnu pušķis, kuras vadīja brīvprātīgās jaunās māmiņas: Kristīne Ozoliņa un Anna Senzjuka. Pēc cītīgi padarītiem darbiem bērni ar skaistiem pušķiem devās vairot labos darbus - nodot pašdarinātos pušķus saviem tuvākajiem cilvēkiem.

No 5.līdz 8.oktobrim JIC (Alejas ielā 11A) metodiķes Ilonas Mūrnieces vadībā tika organizēts arī pasākums “Esi redzams un vesels”. Tā rezultātā tika sataisīti 130 atstarotāji! JIC brīvprātīgie jaunieši -Elvis Krūmiņš, Aleksejs Andžāns un Oskars Stepiņš, paštaisītos atstarotājus un ābolus dalīja Dagdas iedzīvotājiem, lai diennakts tumšajā laikā atstarotāji palīdzētu būt redzamiem uz ceļa. bet ābols būtu kā atgādinājums pievērsties veselīgam uzturam. JB “Dagne” biedri atstarotājus izdalīja arī pasākuma “Jerusaleme dejas Dagdā” dalībniekiem.

Par veiktiem labiem darbiem PALDIES Dagdas vidusskolas skolotājai Ritai Vaišļai un viņas audzēkņiem, JIC brīvprātīgajiem palīgiem: jaunajām māmiņām- Kristīnei Ozoliņai un Annai Senzjukai, jauniešiem: Ilonai Kuzminai, Jolantai Miglānei, Viktorijai Cvetkovai, Vitai Tarasikai, Elvim Krūmiņam, Aleksejam Andžānam un  Oskaram Stepiņam, kā arī JIC metodiķei Ilonai Mūrniecei!

 

Dagdas novada JIC vadītāja A.Odiņeca

 

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls