Paziņojumi, Ziņas, Domes ziņas

06.11.2021

Kāds esi, jaunais Krāslavas novads? Un kāds būsi?

1 1/
  • 1

Ir pagājuši nepilni 4 mēneši, kopš Krāslavas novads pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas ir kļuvis gandrīz divtik lielāks. Tagad tajā ietilpst 2 pilsētas, Krāslava un Dagda, kā arī 24 pagasti. Ģeogrāfiski – kādreizējā rajona teritorija, bet pilnīgi atšķirīga pēc savas administratīvās struktūras.

Šobrīd jaunajai teritorijai tiek izstrādāti jauni attīstības dokumenti – ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2037.gadam un attīstības programma 2021. – 2027.gadam. Šie dokumenti pašvaldības attīstībā ir ļoti svarīgi, jo ieskicē novada attīstību nākotnē. Kādi gribam būt? Zilo ezeru zeme vai Radošo cilvēku novads? Visu aizmirsta pierobeža vai jaunu iespēju vieta? Kā ieviest inovācijas, nepazaudējot tradicionālo kultūrvēsturisko mantojumu? Kā kļūt atpazīstamākiem ar savām dabas bagātībām, kvalitatīvu produkciju un uzņēmīgiem cilvēkiem?

No 11.novembra līdz 12.decembrim ikkatru iedzīvotāju aicinu vēl vairāk domāt par novada nākotni un iesniegt  uz nākotni vērstus priekšlikumus dokumentu izstrādātājiem.

Ilgtermiņa attīstības stratēģija nosaka lielāku “rāmi” - ilgtermiņa prioritātes, kurām pamatā ir Cilvēks, Vide un Darbs, savukārt, attīstības programma jau tiek izteikta rīcībās un vairāk vai mazāk konkrētās investīciju projektu idejās. Šobrīd investīciju plāns, var teikt, ir vēlmju saraksts, jo jaunie finanšu instrumenti vēl nav īsti definēti, bet skaidrs ir tas, ka Eiropas Savienības finansējums būs vairāk vērsts uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, viedām tehnoloģijām, inovācijām un digitalizāciju.

Dokumentu izstrāde, līdzdarbojoties Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pārstāvjiem, ir uzsākta jau pagājušā gada nogalē. Pa šo laiku ir notikušas tematiskās darba grupas, veikta statistikas apkopošana un analīze, organizēta iedzīvotāju aptauja, informētas kaimiņu pašvaldības. Gribētos teikt paldies visiem, kas jau ir devuši savu artavu novada attīstības plānošanā. Šī gada 28.oktobrī Krāslavas novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums par apjomīgo dokumentu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Tas nozīmē, ka laikā no 11.novembra līdz 12.decembrim ikkatrs iedzīvotājs varēs izteikt savu viedokli, kā arī iesniegt argumentētus priekšlikumus. Diemžēl šī brīža situācijā izpaliks klātienes tikšanās, tāpēc esam iecerējuši divas iespējas ikvienam Krāslavas novada iedzīvotājam, kurš vēlas piedalīties sava novada nākotnes veidošanā:

- Š.g. 10. novembrī no plkst. 10:00 līdz 16:00notiks INFO DIENA par attīstības dokumentu publisko apspriešanu, kā tajā iesaistīties, kur un kādā veidā iesniegt priekšlikumus, komentārus, ko nozīmē šo dokumentu izstrāde, to nozīmīgums nākotnes skatījumā u.c. Līdz 10.11. piesakieties zvanot 65624383 vai rakstot uz e-pastu: attistiba@kraslava.lv un vienosimies par jums ērtāko individuālo saziņas veidu Info dienā. Personīgi ar jums diskutēsim par novada nākotni un iespējām;

- Š.g. 30. novembrī plkst. 14:00 notiks publiskās apspriešanas sanāksme Zoom tiešsaistē. Aicinu pieslēgties un jau kopīgi diskutēt par Krāslavas novada nākotni un izteikt priekšlikumus. Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējās pieteikšanās. Pieslēgšanās saite -https://ieej.lv/FBPMy

Esiet aktīvi! Jūsu komentāri, priekšlikumi ir nepieciešami mūsu kopīgai nākotnei!

 

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada Attīstības nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: Krāslavas novada Dagdas portāls